نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۲۸
     

پراکنده گوییهای این آخر هفته ۲۸ را هنگامی تقدیم حضورتان می‌کنم که سال جاری خورشیدی کمتر از ۴۸ ساعت دیگر به پایان می رسد، و سالی نو آغاز می شود. از این فرصت استفاده می کنم و پیشاپیش نوروز، آغاز بهار، فصل زایش و رویش را به شما و همه عزیزان تان شادباش می گویم، و برای همه شما تندرستی، شادکامی، پیروزی در همه جنبه های زندگی، رفاه، صلح و آرامش، و آینده ای درخشان خواهانم.

برای شما و همه جهانیان سالی بدون کرونا و دیگر بیماری‌های درمان ناپذیر و کشنده، بدور از جنگ و خشونت، عاری از جنایات ریز و درشت، سرنگونی نظام های خودکامه، و جهانی بدون فقر و بر پایه دادگری اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، و استقرار نظام های سیاسی دمکراتیک، لاییک، مدافع حقوق انسان بدور از ظلم و فساد و سرکوب و اختناق و اعدام و شکنجه خواهانم.

و اما پراکنده گویی های این آخر هفته؛

۱- مدیری که امکانات پیشرفت کارمندانش را آماده نکند مدیر نیست؛ رییس دولتی که دغدغه شماره اولش بهبود شرایط شهروندانش نباشد باید استعفا دهد و گرنه باید بزیر کشیده شود؛ رییس کشوری که نسبت به خواست ها و نیازهای اولیه مردمان کشور بی توجه باشد و برنامه ای برای پاسخگویی به نیازها نداشته باشد شایسته ریاست کشور نیست.

۲- در جهانی بسر می بریم که بسیاری از اتفاقات آینده کاملا غیرقابل پیش بینی اند. در چنین جهانی توسعه افراد در جنبه های گوناگون ضروری است و مسیولیت توسعه افراد به عهده همه نهادهای دولتی و غیردولتی است.

۳- احساس خوب به آینده بهتر موجب می شود تا شخص انگیزه یابد و در تولید بیشتر بکوشد.

۴- یادگیری از ستون های اصلی نوآوری است و جامعه در ایجاد امکانات یادگیری برای همه اعضای جامعه مسیول است.

۵- یک رهبر واقعی، آینده نگر، مردمی، سازنده، و مستقل باید از توانایی‌ها و ویژگیهای گوناگون برخوردار باشد ولی مهمترین آن ویژگیها باید توانایی در توسعه دیگران باشد.

۶- راهنمایی های ضروری به افراد ضرورت ناپذیر است ولی راهنمایی های غیر ضروری موجب طولانی شدن بی لیاقتی و بی کفایتی می شود.

۷- زمان مبارزه برای دستیابی به هدف معلوم نیست چقدر طول کشد ولی هرگز نباید ناامید شد هرچند که مبارزه سال‌های طولانی هم بطول انجامد. در مبارزه برای هدف با ناامیدی هم باید جنگید.

۸- پیروزی های عمده و شگفت انگیز هرگز بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. ریسک پذیر باشید تا اهداف خود را تحقق بخشید.

۹- تا حرفی برای گفتن نداری خاموشی بهترین گزینه و به گونه ای هنر است و اگر حرفی برای گفت داری و خاموشی گزینی به گونه ای جنایت است.

۱۰- می گویند آزادی از حقوق طبیعی هر انسانی است اما در جهان واقعی اربابان قدرت همیشه سعی کرده اند انسان را از این حق طبیعی محروم کنند. خواست ازادی و محرومیت از آن به مبارزه ای بی پایان بین آزادیخواهان و مخالفان ازادی دامن زده که موقتا شاهد پیروزی یکی از دو گروه بوده ایم ولی امید به پیروزی، تسلیم ناپذیری، آگاهی بخشی، یادگیری تکنیک های مختلف مبارزاتی، رهبری توانا و آگاه، مهارت سازماندهی، درک شرایط و امکانات و محدودیتهای خود و مخالفان آزادی تضمین کننده آزادی دایمی آزادیخواهان خواهد بود.

۱۱- از اضطراب نهراسید، اضطراب به معنای اهمیت دادن به نتایج کارهایی که قصد انجام آنها را دارید و یا در حال انجام آن کارها هستید، می باشد ، و بنابراین اضطراب به شما انگیزه می بخشد که با تصمیمات سنجیده و گامهای استوار به کارها ادامه دهید تا به هدف با نتایج مورد نظرتان برسید.

۱۲- هرگز از حق انتخاب خود صرفنظر نکنید حتی در مورد موضوعات بسیار ساده زیرا این بصورت عادتی در می اید که از حق انتخاب خود در مورد امور مهم و سرنوشت ساز زندگی نیز کوتاه نیایید.

۱۳- هر چیزی و کسی، حتی نزدیک ترین ها به شما، اگر موجب نارضایتی ، ناراحتی، نگرانی، اندوه، و یا شکست تان می شود خود را از شرش رها کنید زیرا این رهایی باعث خلاقیت شما خواهد شد.

۱۴- همیشه فضا برای بهترشدن بهترین ها و همچنین بدترشدن بدترین ها وجود دارد. مواظب باشید.

۱۵- بزرگ‌ترین راز زندگی خشنودی از عملکرد خود است که پایه خوشبختی شخص است. پس باید در رفتار مان چنان عمل کنیم که نتیجه آن خشنودی ما باشد.

۱۶- هیچ سنی برای یادگیری و یاددادن، شادی و شادی بخشی، آگاهی و آگاهی بخشی، رهایی و رهایی بخشی، سازندگی خود و دیگران و جامعه، و مبارزه و ‌تلاش برای هدف دیر نیست.

۱۷- دنبال قهرمان و قهرمان سازی، بت و بت سازی، و مقدس و تقدیس نباشیم که نتیجه ای جز پشیمانی در بر ندارد.

۱۸- هر انسانی در هر کجای جهان با هر مرام و مسلکی، با هر نژاد و قومی، با هر دین و مذهبی، با هر تفکر فلسفی و هر اندیشه سیاسی ای، با هر ایدیولوژی و جهانبینی ای، با هر گرایش سیاسی و جنسی، با هر ملیت و طبقه ای، با هر دانش و مهارتی، با هر بینش و آینده نگری ای، با هر پیشینه و هدفی و با هر شغل و منصبی نقشی و سهمی در سرنوشت حال و آینده خود دارد. تفاوت فقط در میزان نقش است ، بعبارت دیگر هیچ انسانی از مسیولیت مبرا نیست و هر انسانی در هر لحظه باید دیگران را نیز آماده مسیولیت پذیری کند.

۱۹- آینده جهان و نسلهای بعد از ما به تصمیمات و عملکرد امروز ما بستگی دارد که چگونه در برابر خودکامگان، جنگ افروزان، متجاوزان، ادمکشان، جنایتکاران، ویرانگران، استثمارگران، خودفروشان، ناقضان حقوق انسان، حیوانات، و گیاهان، و بطور کلی طبیعت مقاومت و ایستادگی کرد.

۲۰- مشارکت شاید یکی از ویژگیهای مهم انسان باشد. اما قدرتمداران از مشارکت غیر کنترل شده توسط عوامل خود در هراس دایم بسر می برند. این یک رسالت انسانی است که دیگران را به مشارکت سیاسی، اجتماعی، دفاع از حقوق انسانها، در امور خیرخواهانه، و فعالیتهای عمومی خارج از کنترل اربابان قدرت تشویق و امکانات این مشارکت ها را فراهم کرد.

نوروز تان پیروز، هر روزتان نوروز

با مهر،ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.