نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۲۲
     

۱- اگر به اصل تغییر در زندگی باور نداشته باشی و در برابر تغییرات مقاومت کنی و راه و روش زندگی ‌را تغییر ندهی محکوم به فنا هستی.

۲- اگر بطور همیشگی واکنش نشان دهی و کمتر دست به کنش بزنی به هدف نخواهی رسید.

۳- کاری است بیهوده و ناامید کننده اگر بکوشی انچه که غیرقابل کنترل است را کنترل کنی. غیرقابل کنترل را باید نابود کرد و نه کنترل.

۴- هر چیزی که ما را از پای در نیاورد قطعا توانمندترمان می کند.

۵- گریختن از دشواری ها راه حل نیست بلکه ایجاد دشواری های بیشتر است.

۶- مدیران و رهبران انتقاد ناپذیر محکوم به شکست و فنا هستند.

۷- از راضی کردن همه صرفنظر کنید چون تلاشی است بی نتیجه و غیر عملی.

۸- آرامش خود را حفظ کنید، بر خود کنترل داشته باشید ولی در راه رسیدن به هدف هرگز از پای ننشینید و پیوسته بکوشید تا به هدف دست یابید.

۹- تحمل خارهاست که امکان داشتن گل ها را فراهم می کند ، تحمل سختیهاست که پیروزی ببار می آورد.

۱۰- شاید در زندگی هیچ چیزی مهمتر از این نیست که از سختی ها گذر کنی. این راز پیروزی لست.

۱۱- برنده شدن به رفتارهای دستجمعی نیاز است که از مسیر ایجاد وابستگی های متقابل می گذرد.

۱۲- برسر اهداف معنا دارمشترک با هم هماهنگی کنید و برای منافع متقابل همکاری.

۱۳- هیچ چیز تغییر نخواهد کرد مگر اینکه بخواهی و برای تغییر ان برنامه داشته باشی و بکوشی.

۱۴- بپذیرید اگر اراده راسخ داشته باشید می توانید از سهمناک ترین حوادث بی خطر گذر کنید

۱۵- آموزگاران قلب نظام آموزشی جامعه اند . پس آموزگاران خوبی باشید.

۱۶- آموزگارا ن امروز سازندگان جامعه فردا هستند . هر کسی می تواند آموزگار باشد و نه فقط لزوما آموزگاران رسمی. هر عضو جامعه یک آموزگار است.

۱۷- بدون فرهنگ دمکراتیک انتظار جامعه دمکراتیک توهمی بیش نیست.

۱۸- همواره سعی کنید خود سرسخت ترین منتقد خود باشید و از پذیرش نقاط ضعف خویش هراسان نباشید.

۱۹- برای خودسازی وقت بگذارید و هزینه کنید.

۲۰- سطح انتظارات تان از رهبران تان بالا ببرید و دروغ های انها را هرگز باور نکنید.

آخر هفته خاطره برانگیز و شاد و پر از خبرهای دلگرم کننده برای همه شما و عزیزانتان خواهانم.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.