نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۲۱
     

۱- گام نهادن در میدانی ناشناخته، تاریک و خطرناک به دو ویژگی عمده نیاز است: شجاعت و خرد. در نبرد علیه رژیم مذهبی- فاشیستی که نتیجه آن نامعلوم و پر از ابهام است نیز همین دو ویژگی نیاز است تا گام نخست را سنجیده برداشت. در ۴۳ سال گذشته بودند بسیارانی که وارد میدان مبارزه علیه رژیم ولایی شدند و جان باختند‌، زندانی و شکنجه شدند، و تبعید را با جان ودل پذیرفته اند. چرا به هدف سرنگون کردن رژیم ملاها نرسیدند؟ می توان دلایل بسیاری بر شمرد ولی گام نخست را احتمالا کج برداشتند و عاری از خرد و شاید هم نبود شجاعت کامل!

۲- یادگیری راه ورود به آینده است. هرچه بیشتر یادگیری، هرچه بیشتر یاد گیری موضوعات متنوع و متفاوت ، و یادگیری پیوسته و کاربرد یادگرفته ها آینده نیکوتر و درخشان تری را برای تان رقم می زند. اگر هدف تان سرنگون کردن رژیم مبتنی بر اخوندیسم است باید روش درست مبارزه را یاد بگیرید و نه با نااگاهی و بدون یادگیری دانش.

۳- “زمان کافی برای خودسازی” ندارم احمقانه ترین جمله ای است که در طول زندگی از دیگران شنیده ام. تا خود را نسازی به هدف نمی رسی و یا شاید با هزینه سرسام اور بتوانی برسی.

۴- زندگی و کارکردن در فضای آشفته، خطرناک و بحرانی را کاملا یاد بگیرید تا در کشاکش دهر درمانده نشوید.

۵- انتخاب تغییر ایجاد می کند. حق انتخاب از حقوق بنیادی هر انسان مدرن است. از حق انتخاب خود و دیگران حمایت کنید اگر خواهان تغییرات بنیادی هستید.

۶- هر لحظه باید در اندیشه یافتن شیوه نوینی در زندگی بود زیرا شیوه ای که در لحظه پیش گزیده بودی ویژه آن لحظه بود و نه لحظه دیگری.

۷- متفاوت از دیگران بیندیشید زیرا ترکیب اندیشه های گوناگون می تواند اقیانوس ها را زیر و رو کند و کوه ها را از بن بکند و در آورد.

۸- انتقاد سازنده پایه پیشرفت است و انتقاد از خود سازنده تر.

۹- پیش از گام نهادن به میدان نبرد خود را پیروز نبرد بدان تا بتوانی به پیروزی برسی.

۱۰- ترس از اشتباه و شکست دشمن شماره یک اعتماد بنفس است.

۱۱- مراقب باشید که توان خود، رقیب، و دشمن را دست کم نگیرید.

۱۲- یکی از راههای پیروزی حضور مستقیم و یا غیرمستقیم در هر مکان و جا و محفل و مجلسی است.

۱۳- میانگین زمان توانایی خود در تمرکز کردن را اندازه گیری کنید و بر اساس آن برنامه ریزی کنید.

۱۴- با دور زدن در بیضی، دایره، کره مطمین باشید راه هدف را گم کرده اید.

یعنی همان کاری که بسیاری از مدعیان رهبری آینده ایران در بیش از ۴ دهه گذشته کرده اند.

۱۵- اگر مسیولیت پذیر نباشید تحت تاثیر و نفوذ و کنترل دیگران قرار می گیرید.

۱۶- کوشش کنید بیشتر مبتکر باشید تا مقلد، بیشتر تاثیرگذار باشید تا تاثیر پذیر، و رهبر باشید تا پیرو.

۱۷- اگر خواهان جامعه ای آباد، آزاد، شایسته سالار، لاییک، انسانگرا مبتنی بر عدالت اجتماعی، برابری نسبی ، و خردگرایی هستید کوشش کنید در آن جامعه همگان آموزگاران راستین باشند و همه بتواننند از همدیگر یاد بگیرند تا جامعه دانایان شکل یابد و در چنان حالتی است که دیگر گول شیادان را نمی خورند.

۱۸- یک کتاب خوب می تواند چهره جهان و آینده انسان را تغییر دهد، پس کتاب های خوب بخوانید.

۱۹- احترام گذاشتن را یاد بگیرید: احترام به خود و تک تک اعضای بدن خود، احترام به انسان ها بدور از رنگ و پوست و نژاد و مذهب و ملیت و جنسیت و قومیت،…، احترام به طبیعت و حیوانات و گیاهان و هر آنچه در طبیعت است از زمین و اب و هوا، احترام به زمان، احترام به خردانسان، احترام به دانش، …

۲۰- معجزه خود انسان است و بس. هیچ چیز دیگری معجزه نیست!

برای شما و عزیزان تان آخر هفته زیبا، دلپذیر، آرام توام با شادی و خبرهای خوش خواهانم.


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.