نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۲۰
     

۱- در تاریخ کمتر اتفاق افتاده که یک دیکتاتور از سرنوشت دیکتاتورهای پیش خود درس عبرت گرفته باشد. خامنه ای استثنایی بر این واقعیت تاریخی نیست.

۲- عدالت در قوانین مطلق محال است.

۳- باختن ممکن است حتی زمانی که اشتباهی مرتکب نشده باشید ، رخ دهد.

۴- انسان های با وجدان ازدستورات کورکورانه اطاعت نمی کنند.

۵- بیداری زمانی مهم است که هیچکسی بیدار نیست.

۶- خزیدن پیش شرط راه رفتن است.

۷- ناتوانی دیگران به انجام کارها، معنابخشی به کارهایی است که شما انجام میدهید.

۸- ادامه دادن نشانه شجاعت است و بخودی خود می تواند مهم باشد

۹- تا از جاییکه هستی دور نشوی به جایی که میل داری برسی نخواهی رسید.

۱۰- صلح زمانی واقعی می شود که دریچه ای به سوی عدالت باز کند.

۱۱- از ستمگران انتظار اعطای آزادی نداشته باشید. گر آزادی می طلبی در بزیر کشیدن ستمگران نقش داشته باش.

۱۲- انجام هر کاری که به تصور شما درست است در هر زمانی مناسب است و نباید به تاخیر انداخته شود.

۱۳- دشمنان مان آموزگاران خوب زندگی مان هستند.

۱۴- از کسانی که می خواهند در آرامش و اسودگی زندگی کنند هرگز انتظار کارهای خارق العاده و ماندگار را نشده باشید.

۱۵- هزینه های کوچک می توانند خیلی گران تمام شوند.

۱۶- از استعدادهای خود خلاقانه برای ریشه کن کردن تبهکاری ،فقر، فساد، بیدادگری، و خشونت استفاده کنید .

۱۷- با سرمایه گذاری برای آموزش خود و دیگران آینده خود و جامعه تان

را رقم بزنید.

۱۸- هیچ ابزاری قوی تر از اموزش برای تغییر جهان وجود ندارد.

۱۹- اهمیت زندگی مان در ایجاد تغییرات مثبت، سازنده و موثری است که در زندگی دیگران ایجاد کرده ایم.

۲۰- رهبری واقعی باید آماده فداکردن همه چیز خود برای آزادی مردمش باشد، در غیر اینصورت حق مردم است تعویض رهبری به هر شیوه ای متوسل شوند.

با آرزوی آخر هفته ای شاد و دلپذیر برای شما و عزیزان تانابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.