نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۹
     

۱- تسلیم پذیری سمی است مهلک برای آرمان ها، ارزوها، امیدها و اهداف

۲- اذهان باز نقطه آغاز مسیر ورود به جهان بدون مرز است.

۳- انچه سخت نگران کننده است و برای جهان ما بس خطرناک، تصمیماتی است که رهبران در جوامع امروزی بر پایه فرضیات گذشته می گیرند.

۴- صرف انرژی برای کارهای کم بازده اتلاف وقت و استرس زاست.

۵- از تبدیل چالشهای نو به بحران کاملا خودداری کنید.

۶- اگر می خواهید زندگی تان تغییر کند باید طرز فکر خود را تغییر دهید.

۷- اگر می خواهید تاثیر و نفوذتان بر دیگران افزایش یابد باید طرز فکرتان را درباره دیگران تغییر دهید.

۸- طرز فکر دیگران را می توانید با پرسشهایی تغییر دهید که مفروضات را به چالش می کشند.

۹- مسیر پیشرفت هر چقدر دردناک هم باشد از عقب نشینی بهتر است.

۱۰- اگر خواهان فردای بهتری هستی از امروز به فکر ایجاد تغییر باش.

۱۱- هیچ کاری را بدون تعهد به پایان بخشیدن موفقیت امیز آن شروع نکنید.

۱۲- هرگز به کسی اجازه نده ترا قربانی کند.

۱۳- آزادی بدون جسارت ممکن نمی شود. بعبارت دیگر تا جسور نباشی امید به آزادی نداشته باش.

۱۴- در مبارزات زندگی مهم این نیست که با دیگر همرزمان سازگار هستید بلکه مهم آن است که با آنانی که با شما سر ناسازگاری دارند همکاری می کنید و موفق می شوید

۱۵- زندگی پر از ریسک است، هرچه ریسک بیشتر ،

دستاورد بزرگ‌تر.

۱۶- قانونی که حافظ آزادی‌های مختلف، حامی حقوق انسان، و ضامن رفاه و خوشبختی انسان نباشد نباید وجود داسته باشد و شهروندان حق دارند چنین قوانینی را نقض کنند .

۱۷- پذیرش شکست انگیزه ای برای یادگیری و رشد است.

۱۸- بزرگ‌ترین عامل تغییرتان آدم هایی هستند که با آنها در تماس هستید. پس مواظب باشید که با آدم‌های با شعور در تماس باشید.

۱۹- ایده ها زمانی اهمیت می یابند که تغییرات مثبت ایجاد کنند، مشکلات را حل کنند، به جنایات خاتمه دهند، و خوشبختی انسان را تضمین کنند.

۲۰- تصمیم گیری در دوره آشفتگی انعطاف پذیری خاصی نیاز دارد.

با آرزوی آخر هفته ای دلپذیر و شاد و توام با آرامش، و سلامت جسم و روانابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.