نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۷
     

سال نو بر شما شاد باد

۱- مبارزه سیاسی کاری تمام وقت، مداوم و هدفمند با گسترده ترین و ژرف ترین میدان خطر است که شخص مبارز شاید حتی جان خود را از دست دهد ولی چه باک! اگر مبارزه به رهایی میلیونها انسان از یوغ حکومتی ستمگر، جنایتکار، ویرانگر، ریاکار، و ضد انسان منجر شود و به استقرار نظامی مردمسالار، شایسته سالار، انسانگرا ، توسعه گرا، عدالتخواه، قانونمند، آزادیخواه و خردگرا بینجامد.

۲- پرسشگری و کنجکاوی مستمر، یادگیری و یاددادن مداوم، آگاهی یافتن و آگاهی بخشی بی وقفه، تبدیل ناممکن به ممکن، و سازندگی خود و دیگران از ملزومات مبارزه سیاسی موفق است.

۳- در مبارزه سیاسی بطور انحصاری باید بر روش‌های مبارزه، شیوه های پیروزی و نیل به هدف تمرکز کرد، به ویژه اگر هدف براندازی یک رژیم مذهبی-فاشیستی باشد.

۴- مشاهده الگوهای گذشته برای پیش بینی رویدادهای آینده از ویژگیهای رهبری مبارزات سیاسی است که احتمال پیروزی را بالا می برد.

۵- ترس و ناامیدی در مبارزات سیاسی جایی ندارند.

۶- در مبارزات سیاسی گزینش همرزمان و هم پیمانان مناسب و قابل اعتماد، توسعه ارتباطات انسانی، آرمان سیاسی، مایگان، تصمیمات سنجیده و البته قدرت سازماندهی و تشکیل سازمان قدرتمند از عوامل کلیدی است.

۷- انسانی که مبارز سیاسی نباشد فاقد هویت انسانی است.

۸- در مبارزات سیاسی شکست یک گزینه نیست بلکه بهانه ای است برای توجیه عدم قبول مسیولیت.

۹- در روند مبارزه سیاسی بر اهمیت آن تمرکز کنید تا گامها و دستاوردهای اندک و محدود و ناچیز هم معنادار شوند و انگیزه بخش.

۱۰- راز بزرگ مبارزه سیاسی این است که راز بزرگی وجود ندارد بلکه داشتن هدف است و تمایل، عشق و اراده به نیل به آن با مبارزه بی قید و شرط.

۱۱- کارهایی را انجام دهید که فکر می کنید نمی توانید انجام دهید، شکست بخورید ولی تسلیم نشوید بلکه دوباره تلاش کنید و در پیروزی نهایی تان ذره ای تردید نداشته باشید.

۱۲- با آغاز روزی نو ، طرحی نو، قدرتی نو، اندیشه ای نو، تلاشی نو، مبارزه ای نو، و رفتاری نو همراه است اگر نیک بنگری.

۱۳- هر ایده ای دارید سعی کنید همین حالا در تحقق آن بکوشید . توجه داشته باشید که زمان ما نامحدود و ابدی نیست. انچه را که مطمینیم اینه که همین لحظه را داریم که همچو ستاره ای درخشان است که بدان دسترسی داریم و می توانیم از نورش استفاده کنیم ولی همچو گلوله برفی در حال آب شدن است.

۱۴- من مجموعه ای از انچه هستم که انجام داده‌ام ( بازی کردم، کار کردم، کتاب خواندم، دوستی کردم، کمک کردم، مبارزه و تلاش کردم، سفر کردم، تعامل کردم، خندیدم، گریه کردم، شادی کردم، عصبانی شدم، فکر کردم، احساساتی شدم،….)، و در آینده هم جز این نخواهم بود . پس کاری کنیم که انچه می خواهیم بشویم.

۱۵- انگیزه غلبه بر مشکلات و دشوار ی ها عامل تغییرات است، و انانیکه تغییرات عمده ایجاد کرده اند لزوما از همه امکانات برای تغییرات برخوردار نبودند بلکه شماری حتی از مشکلات جدی جسمی مثل هلن کلر، موتزارت، هاکینز و دیگران رنج می بردند ولی آرام ننشستند و با جستجوی پتانسیل در خود شگفتیها آفریدند . پس باید در ضعفها و نقصها و نارساییها دنبال پتانسیل گشت و از نبود امکانات، امکانات بوجود آورد اگر خواهان پیروزی بر زشتی‌ها و ایجاد تغییرات مثبت در خود و دیگران هستیم.

۱۶- از خود بپرسید چرا زندگی می کنم؟ چرا باید تصمیم بگیرم؟ چرا باید مبارزه کنم؟ چرا باید با دیگران در رابطه باشم؟ چرا باید مطالعه کنم؟ چرا باید کار کنم؟ چرا باید بیندیشم؟ چرا باید سازندگی کنم؟ چرا باید تولید کنم؟ چرا باید حقوق دیگران را رعایت کنم و احترام بگذارم؟ چرا باید از حق خود دفاع کنم؟ چرا باید حق انتخاب داشته باشم؟ چرا باید آزاد زندگی کنم و از آزادی های متنوع بدون مانع برخوردار باشم؟ چرا باید با هر چه زشت است، منفی است، بد و ‌ اهریمنی است، ازاردهنده است، ناقض حقوق دیگران است باید بجنگم؟ و چرا، چرا، چرا….؟

زندگی در پاسخ دادن به این چراها معنا و مفهوم می یابد.

۱۷- زندگی خلاق با رشته های امید، هدف، انگیزه ، مبارزه و تلاش هدایت می شود.

۱۸- اجازه ندهید سرخوردگیها، شکستها، ناامیدی ها، و کمبود ها شما را از مسیر مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی، خوشبختی انسان و رشد فکری بازدارد.

۱۹- داشتن آینده ای درخشان در پیوند با آگاهی برگذشته است. برای گذر از گذشته به اینده مسیری جز حال قابل تصور نیست، بعبارت دیگر تفکیک گذشته و حال و اینده یعنی تفکیک دوره کودکی و جوانی و بزرگسالی، که عملا غیر ممکن است چرا که هر مرحله از زندگی بر مراحل بعدی زندگی تاثیر می گذارد و جدا ناپذیرند.

۲۰- آسیب پذیری مزیتی است برای رشد و تغییرات مثبت ، آسیب پذیری ما را به نقاط ضعف مان آگاه می کند و انگیزه ای می شود برای تغییر در راستای بهبودی.

سال نو بر شما شاد و فرخنده باد.

امیدوارم سال ۲۰۲۲ سالی زیباتر، شادتر، نیکوتر و کم خطر و به دور از هر نوع بلایا برای انسانها در هر جای جهان باشد.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.