نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۵
     

۱- در زمانه ای که همه سخت در تلاشند تا تخریب کنند تو خلاق باش و خلق کن.

۲- قانون باید حافظ حقوق همه شهروندان یک جامعه باشد وگرنه، نه تنها نباید انرا رعایت کرد بلکه بعکس برای لغوش با جدیت تمام باید مبارزه کرد.

۳- آزادی در پیگیری مستمر اهداف عالی است.

۴- تفاوت یک فرد موفق با یک فرد شکست خورده فقط در اینستکه اولی اراده دست به عمل زدن را داشت و دومی بی عملی را برگزید.

۵- گذشته، حال و آینده جداناپذیرند. برای تسخیر آینده نادیده گرفتن و فراموش کردن گذشته خطاست.

۶- اگر بتوانی در خود تغییر ایجاد کنی شانس تغییر جهان را پیدا می کنی.

۷- آینده از آن کسانی است که خود را از امروز برای آن آماده کند و آن هم مسیر پرفراز و نشیبی است که از آموزش، کسب مهارتها و تجارب، کار مداوم، و برنامه ریزی و هدف داشتن می گذرد.

۸- زندگی با آموختن مداوم و پایان ناپذیر معنا می یابد و بدون آن تهی و پوچ است و مبهم و نامفهوم.

۹- اگر می خواهی همیشه در حال رشد باشی ، عشق به آموختن را در خود تقویت کن .

۱۰- برای تغییر جهان حربه ای برنده تر از دانش و آگاهی نتوان یافت.

۱۱- خیالپردازی و رویا پایه خلق کردن است.

۱۲- شما همانی خواهید شد که درباره اش خیال

پردازی می کنید مشروط باینکه بتوانید رویاهایتان را

تحقق بخشید.

۱۳- هر وقت مبارزه به نتیجه مطلوب نمی رسد روش مبارزه را تغییر بده.

۱۴- هیچ مشکلی خود بخود حل نمی‌شود و برای هر مشکلی راه حل‌های مختلف می توان یافت که احیانا یکی بهترین است.

۱۵- اگر هر موفقیتی را تاییدی بر توانایی و درایت شخص موفق بدانیم ، شکست به مثابه کلاس درسی خواهد بود برای موفقیت در آینده .

۱۶- رهبرانی موفق اند که برای شهروندان منبع انرژی و امید باشند.

۱۷- پیشگام شدن کار چندان آسانی نیست ولی کار شگفت انگیز و خارقاالعاده ای است بویژه که پیشگامی برای نیل به هدفی انسانی و مهم و علیه ستمگران و جنایتکاران. از پیشگام شدن نهراسیم.

۱۸- برخی مواقع یک فکر ساده قدرت تغییر خارق العاده دارد پس از فکرکردن و ارایه ایده های نوین نهراسیم.

۱۹- در مبارزه با هر چه بوی تعفن می دهد، هر چه زشت است، هرچه منفی است، هرچه ضد انسان و انسانیت است، و هرچه اهریمنی است ، نهراسیم.

۲۰- اگر از تجربیات، دانسته ها، مهارت ها، توانایی‌ها و امکانات خود برای خود و دیگران استفاده بهینه نکنیم، به خود و به انسانیت جفا کرده ایم و محکوم به فنا هستیم.

برای همه شما آخر هفته ای پر خاطره، پر از رویدادهای مثبت و شادی افرین ، و توام با آرامش خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.