نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۴
     

۱- مهم نیست کی و چی باشد ، مهم آن است که به ما انگیزه دهد و ما را به حرکت در آورد.

۲- مهم نیست زندگی چیست، مهم اینستکه مادام که زندگی می کنیم تاثیر گذار باشیم.

۳- هیچ محدودیتی برای خود ایجاد نکن و زیربار هیچ محدودیتی نرو.

۴- خلاقیت، ابتکار و نواندیشی شیوه ای است برای درک خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم.

۵- نا آگاهی از ویژگی ها، استعدادها، مهارت ها، توانمندی ها و قابلیت های خود موجب ناکامی و عقب افتادگی می شود.

۶- هدف غایی در نظام هستی تامین خوشبختی انسان است که مسیولیتش با ماست. پس باید پندار، افکار، گفتار، کردار و رفتار مان را در مسیر نیل به این هدف تنظیم و هماهنگ کنیم.

۷- هر انسانی به انسان دیگر،

نظام طبیعت و جوامع انسانی مدیون است، پس بیاییم تا دیر نشده این بدهی را تمام و کمال به پردازیم.

۸- انانیکه برای رژیم اسلامی ایران تبلیغ می کنند و می خواهند دیگران را قانع کنند که این رژیم ماندنی است و از پشتیبانی قدرتهای جهانی برخوردار، با مبارزات سنجیده، قاطع و پیگیرتان پاسخ دهید.

۹- ایده های غیرقابل تحقق و غیر عملی را باید کنار گذاشت هر چند هم که خوب باشد نمی تواند مفید باشد. مخالفان واقعی رژیم تهران نه تنها باید ایده خوب ارایه دهند بلکه باید جنبه عملی انرا هم در نظر داشته باشند تا موثر و مفید واقع شوند. در واقع ایده ای که قابلیت اجرایی نداشته باشد برای مبارزان امروز ایران پشیزی ارزش ندارد.

۱۰- ایده ها زمانی مهم و ارزشمندند که موجب بهبودی امور شوند، تغییرات مثبت ببار اورند، دردی را درمان کنند، به بحرانی پایان دهند، صلح ایجاد کنند، مردم را از شر رژیمی جنایتکار رهایی بخشند، مشکلات را از سر راه بردارند، فقر را ریشه کن کنند، موجب پیشرفت جوامع شوند، آزادی و عدالت را تضمین کنند،….

۱۱- روی کارهاییکه نمی توانید انجام دهید و مجبور به انجام آنها هم نیستید وقت تلف نکنید

۱۲- انچه که اغلب «رهبران» قادر به درک آن نیستند اینستکه رهبری واقعی حاصل کسب مهارتهایی در طول زمان در اثر تمرین و کاربرد مداوم آنهاست.

۱۳-اهدافی را برگزین و برای نیل به آنها برنامه ریزی

کن و در مسیر پر فراز و نشیب و طوفانی ان از هیچ تلاشی غافل مشو.

۱۴- مهم است که اولویت‌هایت را برنامه ریزی و تنظیم کنی و نه بعکس.

۱۵- مهم نیست که آینده چه اتفاقی می افتد، مهم انستکه برای شرایط غیر قابل پیش بینی برنامه داشت.

۱۶- در اوج مشکلات می توانی دنبال فرصتها بگردی، فرصتهایی که همان مشکلات بوجود می اورند.

۱۷- یک زندگی موفق ، سالم و شاد حاصل نبود مشکلات نیست بلکه توانایی غلبه بر مشکلات است.

۱۸- قدرت زیاد مسیولیت پذیری خارق العاده می طلبد، اگر قدرت با مسیولیت همراه نباشد نتیجه رسوایی، افتضاح، نابودی و ویرانی است.

۱۹- این زندگی نیست که برای مان هدف تعیین می کند بلکه این برماست که برای زندگی هدف تعیین کنیم.

۲۰- مبارزه بی وقفه برای داشتن آینده بهتری هم ارزشمند است و هم یک رسالت انسانی.

با آرزوی آخر هفته ای دلپذیر، شادیبخش، توام با آرامش و صلح و صفا.


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.