نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۳
     

۱- برای شاد زیستن باید آزاد بود و برای کسب آزادی باید شجاع بود و جسارت کرد. پس پیوندی ناگسستنی بین شجاعت، آزادی و شادی وجود دارد. در ایران امروز شادی نیست چون آزادی نیست اما ایرانیان می‌توانند با شجاعت هم آزادی و هم شادی را برای خود و دیگران فراهم کنند.

۲- وقتی با مشکلی روبرو می شوید پیش از اینکه دیگران را مورد سرزنش قرار دهید به خود بنگر که شاید ریشه مشکلات را در خود بیابید. ایران و ایرانیان با مشکلات بیشمار روبرویند و برای حل این مشکلات باید ببینند که برای حل آن چه کرده اند و چه می توانستند بکنند که نکرده اند، و چه باید بکنند.

۳- کنجکاوی لازمه زندگی، پیروزی و فایق امدن بر بحران ها و گرفتاری هاست. کنجکاوی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا خامنه ای بیش از ۳ دهه فرمانروای بلامنازع ایران است؟ چرا ایران با بحران های بیشمار روبروست؟ چرا ایران بالاترین درصد اعدام در جهان را داراست؟ و چرا های بسیار دیگری.

۴- با خود می گفتم کسی باید پیدا شود که مشکلات را حل کند، به بحران ها پایان دهد، زندگی را بر خود و دیگران لذت بخش و آسان کند، به بیدادگری و خودکامی و آدمکشی خاتمه دهد،… چون نیک اندیشیدم پی بردم آن کس خودم هستم پس منتظر نمانم و دست به اقدام زنم. بیاییم همه مان اینگونه درباره خود بیندیشیم.

۵- ذهن انسان چون یک آیینه انعطاف پذیر است که اگر انرا درست تنظیم کنیم می توانیم دنیای بهتری را شاهد باشیم.

۶- تلاش و مبارزه برای نیل به اهداف را متوقف نکنیم و تسلیم نشویم حتی اگر درصد پیروزی صفر باشد، چون تسلیم ناپذیری ما الگویی برای دیگران می شود که راه مبارزه را ادامه می دهند تا پیروزی حاصل شود و جامعه ای را از بن بست و بحران می رهاند، و «نا انسانها» را به زیر می کشد.

۷- مرز و حدی برای مبارزه علیه جنایت، جهل، دیکتاتوری، بیدادگری، خفقان، … قابل تصور نیست.

۸- مثبت اندیشی توام با واقع بینی و سنجش امکانات و محدودیت ها و برنامه ریزی سنجیده موجب تغییرات شگرف می شود. مادام که منفی می اندیشید انتظار تغییرات مثبت و عمده عبث است.

۹- هر کسی که باور به پیروزی دارد سرانجام پیروز می شود.

۱۰- پیروزی در مبارزه مستمر است، هر نوع وقفه در مسیر مبارزه خطرناک است و گامی است بسوی شکست و ناکامی و ناامیدی.

۱۱- زندگی مجموعه ای از لحظات است و هر لحظه آن برای شادبودن و شاد کردن، یادگیری و یاد دادن، خلاقیت و آفرینش، مبارزه و تلاش علیه زشتی‌ها و در راستای زیبایی‌ها کم نیست.

۱۲- ایمان داشتن نقطه مقابل خردورزی است، به عبارت دیگر ایمان توهین به خرد است.

۱۳- باور به توانایی خود به مثابه رسیدن به نیمه راه پیروزی است که نیمه دیگر را می توان با مبارزه بی امان پیمود.

۱۴- خطرناک ترین رهبران آنانی هستند که خود را بی نیاز از تایید شهروندان می دانند.

۱۵- رهبران واقعی کسانی هستند که از اشتباهات خود عبرت گیرند و بیاموزند.

۱۶- شفافیت خصوصیتی است که بسیاری از رهبران جهان فاقد آن هستند.

۱۷- جاه طلبی و بلندپروازی بر خلاف تصور عمومی یک ویژگی منفی نیست بلکه برای رشد و نیل به هدف یک خصوصیت مثبت و ضروری است.

۱۸- زندگی به مثابه یک صحنه تیاتر است و هر یک از ما بازیگران آن صحنه، بنابراین سعی کنیم که به بهترین شیوه ممکن نقش مان را ایفا کنیم بطوریکه نقش اول را در این صحنه به خود اختصاص دهیم.

۱۹- درباره انچه که نمی خواهی اقدامی کنی حرفی نزن.

۲۰- هرگز کمکی را نپیذیرید که موجب وابستگی تان به کمک دهنده شود.

برای همه شما آخر هفته دلپذیر، خاطره انگیز و شاد خواهانم.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.