نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۲
     

۱- گاهی تغییر رویکرد همه چیز را دگرگون می‌کند

۲- اگر به طور مستمر به مطالعه و خواندن ادامه دهید روزی فرا می رسد که اذعان کنید در گذشته چقدر نادان بودید و به خود بهخندید.

۳- در مقابله با طوفان باید شناختی دقیق از واقعیت وجود باد داشت.

۴- حاصل مجموعه ای از کارهای کوچک تاثیرات شگرف است.

۵- هر عضو بدن وظیفه ای برای بقای ما دارند و ما هم برای عملکرد درست آن اعضا وظایفی داریم وگرنه بقای خود را به خطر می اندازیم.

۶- متحیرم از خداپرستانی که برای نیل به هر هدفی منتظر معجزه هستند درحالیکه باور دارند خداوندشان به آنان عقل داده است.

۷- متحیرم از انانیکه برای حل هر مشکلی دستهای شان را روبه آسمان می گیرند و از خدای شان کمک می طلبند درحالیکه باور دارند خدای شان همه جا است.

۸- وقتی با علاقه و لذت کارت را انجام دهی کار برایت تفریح می شود.

۹- سخن هر چه کوتاهتر؛ موثرتر، مفیدتر و قابل فهم تر.

۱۰- با گروهی از افرادی که ترا به چالش می گیرند و الهام بخش تو هستند رابطه برقرار کن، زمان زیادی را با آنان بگذران، مطمین باش زندگی ترا تغییر خواهند داد.

۱۱- اگر شب برای کارهایی که در روز انجام دادی با رضایت خاطر به خواب روی بامداد با اراده قوی و عزم راسخ بر می خیزی.

۱۲- همیشه برای انجام کارهای خوب و مثبت مناسب است حتی زمانیکه نخواهی آن کار را بکنی.

۱۳- پیروزی واقعی در اینستکه چه تاثیری بر زندگی دیگران می گذاری و چه مقدار تغییرات مثبت در زندگی آنها ایجاد می کنی و نه چیز دیگر!

۱۴- هرگز هیچ موفقیت عمده ای بدون عشق به موفقیت بدست نمی اید.

۱۵- همانطوریکه علف در میان سنگ هم رشد می کنه شما هم می توانید بر سخت ترین مشکلات فایق آیی و به رشد ادامه دهی .

۱۶- شما بیشتر از آن دارید که تصور میکنید مشروط به اینکه از دارایی هایت بهینه استفاده کنی.

۱۷- در محیط کار مهمترین کاری که می توانید بکنید شیوه برخورد انسانی با دیگران است.

۱۸- ناسپاسی برای تان سم است و عاملی مخرب برای آینده تان، قدردانی منافع بیشماری دارد.

۱۹- مقاومت در برابر واقعیات انکارناپذیر بیشترین استرس را درپی دارد.

۲۰- هر بامداد که از خواب بر می خیزی با خود عهد کن کاری مثبت برای خود و دیگران انجام دهی پیش از آنکه شب هنگام بار دیگر به خواب برگردی.

برای همه شما دوستان دیده و نادیده و عزیزان تان پایان هفته زیبا، شاد و دلپذیر خواهانم بدان امید که در پایان این هفته احساس کنید که برای خود، دیگران و جامعه بزرگتر انسانی سازنده و کارا بودید.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.