نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۱
     

۱- هر چه با خرد در تضاد است نپذیر.

۲-تاریخ را بخوانیم، از آن درس عبرت گیریم، از آن برای بنای آینده استفاده بهینه کنیم ولی از تاریخ عبور کنیم.

۳- در حالیکه یاد می گیری یاد هم بده که این دو جداناپذیرند

۴- صبوری از عناصر لایتجزای نبوغ است و یا بعبارت دیگر بدون صبوری نبوغ مفهوم پیدا نمی کند.

۵- زمانی زندگی کردن آغاز می شود که دیگر از هیچ چیز و هیچکس نهراسیم.

۶- درباره کتابی که نخواندید، فیلمی که ندیدید، شخصی را که نمیشناسید(چه شناخت شخصی و حضوری و چه شناخت درباره شخص بر اساس مطالعات مستند)، قضاوت نکنید.

۷- در هر موقعیتی که هستی کاری را بکن که توان انجام انرا به بهترین شیوه ممکن با حداکثر نتیجه داری.

۸- هرگز مسیولیتی را نپذیر که بدان علاقه نداری و دانش و تخصص و تجربه لازم هم برای انجام بهینه انرا نداری.

۹- به محض اینکه احساس کردی در جای نادرست قرار داری تغییر مکان بده.

۱۰- اگر قصد تغییر چیزی یا کسی یا جامعه ای را داری به خود باور داشته باش و به خود تلقین کن که توان و امکانات کافی برای ایجاد آن تغییر را داری و دریغ نکن.

۱۱- اگر خودمان به خود و توان مان باور داشته باشیم هیچ محدودیتی برای بلندپروازی وجود ندارد.

۱۲- اگر در زندگی هدف بزرگی داری بزرگ‌ترین گام ممکن در مسیر تحقق آن هدف را بردار.

۱۳- انتظار یک زندگی نرمال بدون درد و رنج و گرفتاری و مشکلات را نداشته باشید. مهم اینستکه بدانیم رویارویی با همین مشکلات و آلام نیروی محرکه ای است برای رشد و پیشرفت و پیروزی.

۱۴- هر انسانی حداقل چیزی دارد که می تواند به دیگران بدهد/ ببخشد و این چیز می تواند مادی، معنوی، فکری، عاطفی ،…باشد.

۱۵- مشکلات و نیازهای خصوصی را لزوما همیشه نمیتوان بدون کمک دیگران حل کرد، و مطمین باش که همیشه کسانی در اطرافت برای کمک کردن آماده اند.

۱۶- همکاری جمعی برای حل مشکلاتی که زندگی شمار زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد، ضروری است.

۱۷- افرادی را که ترا در دستیابی به اهدافت دلسرد می کنند و بلند پروازی های ترا به سخره می گیرند از مسیر راهت دور کن و این سدها را نابود کن.

۱۸- هرکسی شاید بداند که امروز کیست ولی نمی داند که در آینده کی خواهدبود زیرا آینده ما را پندارها، گفتارها، رفتارها، و البته جامعه و فرهنگ جامعه ، و تحولات رقم می زند. بنابراین، بخشی از انچه در آینده کی خواهیم بود به خود ما مربوط می شود.

۱۹- جامعه و اعضای آن بر هم تاثیر متقابل دارند. پس تلاش کن که بیشترین تاثیر ممکن را بر جامعه بگذاری تا تغییرات مورد نظرت حادث شود.

۲۰- برای هر مشکلی راه های مختلفی است، گاهی چند راه حل را می شود به کار گرفت و زمانی دیگر باید بهترین راه حل را برگزید، انتخاب با شماست. فراموش نکنید که یک از مهمترین حقوق هر انسانی حق انتخاب آزادانه است و هر مانع و سدی در این رابطه را باید ازبین برد.

اخر هفته تان دلپذیر، شاد، با صلح و صفا و توام با آرامش، خبرهای مثبت و شادی بخش، و تندرستی کامل باشد.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.