نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۹
     

۱- عدم مشارکت سیاسی، بی اعتنایی به زندگی امروز و آینده خود و دیگران است.

۲- مسیولیت ناپذیری ما را از هدف دور می کند.

۳- اکثریت قاطع انسانها از توانایی‌هایی برخوردارند ولی تفاوت در چگونگی استفاده از آن تواناییهاست.

۴- باور به رشد و پیروزی بدون تلاش و مبارزه توهمی بیش نیست.

۵- هر چیزی بهایی دارد. کسب آزادی نیز بهایی دارد و پس از کسب آن باید بهایی هم برای حفظ ان به پردازی یعنی مراقبت دایمی از آن و هوشیار ماندن.

۶- رویارویی با دشواری ها و چاره اندیشی برای آن مغز را تقویت و موجب توانمندی انسان می شود.

۷- ریشه تمام مشکلات و شکستها ترس است. برای پیروزی و رهایی از ستمگری باید ترس را از فرهنگ واژه هایت حذف کنی.

۸- وقتی احساس می‌کنیم که شرایطی را نمی توانیم تغییر دهیم باید ببینیم چه تغییراتی در خود بوجود آوریم تا بتوانیم آن شرایط را تغییر دهیم.

۹- اگر راهی در پیش گرفتیم که ما را به مقصد نرسانده باید راه مان را تغییر دهیم.

۱۰- هر یک از ما توانایی ایجاد تغییرات شگرف را داریم اگر اراده کنیم.

۱۱- برای برقراری صلح در جهان باید از کودکان شروع کنیم.

۱۲- بی توجهی به کودکان، جامعه را به نابودی می کشاند.

۱۳- باور داشته باشیم که حتی توانمندترین ها ممکنه ضعیف شوند، داناترین ها اشتباه کنند و اکثریت راه خطا در پیش گیرند و لزوما تصمیم آگاهانه و درست نگیرند.

۱۴- علم و عشق نه مرز می شناسند و نه زمان.

۱۵- از بسیاری افراد می شنویم که اگر امکانات می داشتم چنین و چنان می کردم به آنها باید گفت حال که امکانات نداری انرا بوجود اور.

۱۶- چیزهای بسیاری با بخشیدن و دادن کم نمی شوند: شادی بخشیدن، آزادی بخشیدن، آموزش دادن، …

۱۷- در مورد اعدام، انتقام، … کمی بیشتر بیندیشید پیش از اینکه اقدام کنید.

۱۸- وجوه اشتراک ما بیشتر از وجوه افتراق ماست . در تحکیم و گسترش وجوه اشتراک و کاهش وجوه افتراق بکوشیم .

۱۹- ایده های خوب به خودی خود مهم نیستند مگر اینکه با ریسک کردن، ایده ها را عملا پیاده کنیم که اسباب تحول شو‌ند.

۲۰- کاربرد شیوه های گذشته برای حل مشکلات کنونی یک اشتباه خطرناک و فاجعه افرین است.

برای شما آخر هفته زیبا، شاد، و خاطره برانگیز خواهانم.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.