نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۷
     

۱- از تغییر شرایط به عنوان فرصت برای رشد و پیشرفت استفاده کنید و نه اینکه از آن بهراسید .

۲-هر آدم ابله و بیمایه ای می تواند کارهایی را که به آسانی امکان پذیر است دشوار سازد.

۳- هیچ روز غیر مهمی در زندگی هیچ انسانی وجود ندارد. هر روز زندگی مهم است فقط باید مراقب بود که از هر روز به بهترین شیوه ممکن استفاده کرد.

۴-هیچ انسانی نیست که ویژگی مثبت نداشته باشد ، این هنر ماست که ویژگیهای مثبت و نقاط قوت هر انسانی را بیابیم.

۵- زمانی می توانید شاد و خوشبخت باشید که بیشترین شادی و خوشبختی را برای دیگران فراهم کنید. زمانیکه انسان و یا حیوانی را از بند رها سازید می‌تواند اوج خوشبختی باشد.

۶- دستاوردهای چشمگیر با پذیرش ریسک های بزرگ تحقق می یابد.

۷- دوستی با مدافعان آزادی، عدالت ، برابری، خرد و حقیقت افتخارامیز است.

۸- تصمیم گیری درمورد چگونگی استفاده از زمانی که داریم اساسی ترین کاری است که یک انسان باید انجام دهد.

۹- بسیاری از ما فراموش می کنیم با گذر هر لحظه یک لحظه به مرگ و نیستی نزدیکتر می شویم. از لحظات استفاده بهینه کنیم.

۱۰- پیروزی چیزی جز دوست داشتن خود ، دوست داشتن کاری که میکنید و چگونگی انجام آن نیست. پس کاری که میکنید و روشی را که برای انجام آن بر می گزینید دوست داشته باشید.

۱۱- بسیاری از ما وقتی در راه نیل به هدف با مانعی و شکستی مواجه می شویم تسلیم می شویم و شکست را می پذیریم. در حالیکه باید واژه های شکست و تسلیم را از فرهنگ فکری ما دور بیندازیم.

۱۲- بسیاری مواقع در حالیکه یک گام با کسب پیروزی و نیل به هدف فاصله ای نداریم با برخورد با کوچکترین مانع دست از مبارزه و تلاش می کشیم که من چنین حالتی را خودکشی می نامم.

۱۳- شکستهای پیاپی و تسلیم ناپذیری جاده پیروزی است.

۱۴- تنها جایی را که سراغ دارم پیروزی پیش از تلاش و کار و مبارزه روی می دهد در لغت نامه است .

۱۵- کار ما پیشگویی و پیش بینی آینده نیست بلکه ساختن آینده و تاثیر گذاشتن بران است.

۱۶- هر روز را با فکری نو آغاز کنید.

۱۷- از روابط بد، شکننده، ناپایدار درس پایه ریزی روابط خوب ، با ثبات، پایدار و مستحکم بیاموزید.

۱۸- موثرترین روش انجام کاری دست به کارشدن و انجام همان کاری است که می خواهی بکنی. تردید را از خود دور کن.

۱۹- دکارت می گوید چون فکر می کنم ، پس هستم. به دیگر سخن فکر نکردن و نیندیشیدن مترادف مرگ و نابودی و نیستی است.

۲۰- برای رسیدن به جایی باید از جایی که قرار دارید حرکت کنید. حرکت کردن را فراموش نکنید زیرا که کلید و ضامن سلامت جسم و روان، رشد و پیشرفت، و تحقق آرمان‌ها و رویاهاست. رمز نیل به آزادی است!

پایان هفته شاد و دلپذیری با آرامش و آسایش و برنامه ریزی برای اینکه انسان مفیدتری باشید برای شما و عزیزان تان خواهانم.


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.