نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۶
     

۱- رفتار و حرکات امروز ما فردای ما و دیگران رامی سازد پس مواظب اعمال و اقدامات مان باشیم.

۲-وقتی به هدف می رسیم احساس تکامل می کنیم پس در نیل به هدف به تلاش ادامه دهیم و از مسیر پر سنگلاخ و پرتگاههای خطرناک نهراسیم.

۳-در هر شرایطی که هستیم همیشه برای شرایط تازه و متفاوت چه بدتر و چه بهتر اماده باشیم. اگر بکوشیم می توانیم شرایط را بهتر کنیم ولی اگر بی تفاوت بمانیم مطمینا شرایط وخیمتر خواهد شد و ما در ایجاد چنان وخامتی هم عامل هستیم و هم قربانی.

۴-در برابر هیچ مشکلی تسلیم نشویم بلکه به فکر چاره و راهکار باشیم.

۵- به عنوان یک انسان و یک شهروند به دیگران و جامعه بی تفاوت نباشیم. جامعه و اعضای انرا بشناسیم، خواسته ها، اهداف، محدودیتها، امکانات و فرصتهایش را بررسی کنیم و برای مشکلاتش راهکار ارایه دهیم.

۶- بازیگر باشیم و نه فقط تماشاگر .

۷-انصاف را معیار قضاوت های مان قرار دهیم.

۸-همزمان آموزگار و دانش اموز باشیم.

۹-در تغییر شرایط نامناسب زندگی خصوصی و عمومی هر تردیدی نوعی جنایت است.

۱۰-برای هر دردی درمان قطعی و پایدار بیابیم و این ممکن نیست مگر ریشه و علل اصلی درد را از بیخ و بن نابود کنیم.

۱۱-ٍدر زمانه ای که همه در پی نابودی هستند شما خلاق و سازنده باشید.

۱۲-زندگی در تلاش برای تسهیل زندگی کردن خود و دیگران و خوشبختی همه خلاصه می شود.

۱۳-عزم راسخ کلید ‌پیروزی است.

۱۴-از تاریکی‌ها نهراسیم چون ستارگان هرگز بدون وجود تاریکی نمی توانند بدرخشند.

۱۵-کسانی که در کنار قدرتمداران هستند و با آگاهی از فساد و جنایت خاموشی بر می گزینند از آن قدرتمداران جنایتکار بسی جنایتکارترند.

۱۶-نیازها نشاندهنده فقدان است. وقتی احساس نیاز به چیزی می کنیم متوجه فقدان آن می شویم. نیاز به آزادی، عدالت، شادی، تندرستی، دانش، غذا، کار، شرف و حیثیت انسانی، غر‌ور ملی،…ما را متوجه فقدان آنها می کندو در نتیجه تلاش و مبارز ه برای رفع نیازها آغاز می شود. ایده ها مطرح می شود، راه چاره ها جستجو می شود، گزینش ها صورت می گیرد و در نهایت نیازها برطرف می شود. بی جهت نیست که گفته شده «احتیاج مادر اختراع است.»

۱۷-اندیشیدن اگر سخت ترین کارها نباشد بی تردید از دشوارترین هاست ولی همزمان نیندیشیدن مسیر سقوط و انهدام است.

۱۸-بدون مدارک موثق و شواهد متقن و با حدس و گمان انسان ها را محاکمه و محکوم نکنید.

۱۹-هرگز در پی کسب خشنودی تک تک افراد جامعه نباشید زیرا غیر عملی و اتلاف وقت است.

۲۰- در حد توان، دانش، بینش، تجربه، آگاهی ، و ظرفیت خود قبول مسیولیت کنید وگرنه به رسوایی و افتضاح و حتی نابودی خود و دیگران منجر می سود.

پایان هفته شاد و شیرینی برای شما و عزیزان تان خواهانم.


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.