نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۵
     

۱- نیروی کار سالم موجب سلامت اقتصاد و رشد اقتصادی سالم می شود. پس باید بر سلامت نیروی کار تاکید ورزید.

۲- روزنامه نگار آزاد، مستقل و متعهد می‌تواند و باید درباره نقض حقوق بشر در هرجای جهان بنویسد و افشاگری کند.

۳- هیچ حکومتی حق ندارد حقوق شهروندانش را پایمال کند. اگر حکومتی حقوق شهروندان را نقض کند شهروندان هم حق تعویض چنین حکومتی را به هر شیوه ممکن دارند.

۴- عقیده و تفکری که برای انسان ارزشی قایل نیست و قتل و اعدام انسان را تجویز می کند نه تنها قابل احترام نیست بلکه باید برای ریشه کن کردن چنین عقیده و تفکری مبارزه خستگی ناپذیر پیش گرفت.

۵- انسان ازاداندیش ظلم را نمی پذیرد

۶- در جامعه ای که حکومت ایدلوژیک حاکم است جامعه در مسیر نادرست قرار دارد.

۷- تصمیماتی که می گیرید، انتخاب‌هایی که می کنید، سیاستها و روش‌هایی که پیش میگیرید می تواند برسرنوشت ملیون ها انسان تاثیر بگذارد پس در تصمیمات، گزینش ها، و روش هایی که در پیش می گیرید دقت بیشتری بکنید.

۸- برای کسب مهارت در هر کاری تمرین و تکرار کلید اصلی است.

۹- سکوت همیشه نشانه رضایت نیست.

۱۰- هر انسانی قابل خرید است البته با قیمتهای متفاوت. از شخص خریداری شده بترسید.

۱۱- همانطور که لباس نو می خرید و می پوشید افکار تان را نیز نو کنید.

۱۲- برای کسانی که ارزش قایلید تازنده اند مراسم بزرگداشت برپاکنید تا پس از مرگ شان مجبور به مرده پرستی نشوید.

۱۳- گذشته اهمیت دارد ولی نه به اندازه آینده . پس به جلو بنگر و ادامه ده.

۱۴-شباهت بسیار عجیبی بین دوستی و کتاب وجود دارد: سالها برای تحکیم دوستی و نوشتن کتاب لازم است ولی ظرف چند لحظه یکی می‌تواند نابود شود و دیگری آتش گیرد، البته هر دو انیس و غمخوار دوران تنهایی هستند.

۱۵- هیچ چیزی در زندگی ابدی نیست. خوبی‌ها و بدی ها موقتی هستند و ناپایدار. پس از خوبی ها لذت ببر و از بدی‌ها هم نگران نباش زیرا که نه این و نه آن دوامی نخواهند داشت.

۱۶- با یافتن دوستان تازه دوستان قدیمی را فراموش مکن.

۱۷- برای حل مشکلات به توانایی های خود باور داشته باش.

۱۸- ازدست بصیرت یکی از زیانبارترین رخدادهای زندگی است.

۱۹- برای حفظ آرامش امروز نگران فردا مباش ولی برای فردا برنامه داشته باش

۲۰- امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.