نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۴
     

۱- نااگاهی تاریخی شما را به بردگی می کشاند.

۲- برای هر کاری باید گام نخست را برداشت حتی برای سفری طولانی مثل رفتن به کره مریخ.

۳- در روابط با دیگران مواظب باشید که بیش از حد شایستگی طرف مقابل او را جدی نگیرید تا ساختار تشکیل نشود که سطح انتظاراتش را بالا برد و اگر بعد از آن در سطح توقعاتش عمل نکنید دیگر شما را جدی نگیرد.

۴- در هفته های اخیر هر چه بیشتر می اندیشم پاسخی نمی یابم که چرا مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در برابر جنایت در افغانستان سکوت مرگبار پیش گرفته اند!

۵- قدرت زبان و واژه ها را در ایجاد تغییرات گسترده و عمیق و بنیادی جدی بگیرید.

۶- برای اینکه گوینده زبردستی باشید باید شنونده دقیق و صبوری باشید.

۷- بیاموزید چه وقت و چه مقدار حرف بزنید که بر شنونده تاثیر بگذارید بدون اینکه مخاطب را خسته و کسل کنید.

۸- هر عادت زیانباری را متوقف کنید.

۹- مخاطبان خود را نادان فرض نکنید تا سنجیده و پرمعنا سخن بگویید.

۱۰- هر چیزی را که دوست ندارید در تغییر آن بکوشید.

۱۱- در انتخاب هر چیزی بررسی کنید، دقت کنید، مقایسه کنید و بر گزینید.

۱۲- کسی جز خودتان حق تصمیم گیری درباره زندگی تان را ندارد.

۱۳- از شیوه های گوناگون برای ارتباط با دیگران استفاده کنید و هرگز رابطه ای را قطع نکنید مگر اینکه زیانبار، منفی، سطحی، غیرمنصفانه، غیرشفاف، نا مطمین و آسیب پذیر باشد .

۱۴- کمک به ستمکاران و یا اظهار ناتوانی در برابر آنان ریشه در ترس ، پذیرش ستم و نادانی محض دارد.

۱۵- با خود صادق باشید.

۱۶- هر شب پیش از خوابیدن کارهای روز تان را ارزیابی کنید و اشتباهات تان را در روزهای بعد تکرار نکنید.

۱۷- امیدوار باش و برای تحقق خواسته هایت برنامه ریزی و تلاش کن.

۱۸- امکانات ، مهارتها و ارتباطات خود را گسترده کن.

۱۹- برای آزادی و رهایی منتظر معجزه نباشید بلکه به خود باور داشته باشید، مبارزه کنید و هرگز تردید نکنید که پیروز می شوید.

۲۰- از توانایی‌های خود، امکانات، فرصتها و داده ها استفاده بهینه کنید.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.