نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳

۱-تاریخ آموزگاری بزرگ و راهنمای زندگی است.

۲- داوری های تاریخ بسیار سخت و بسا دردناک است زیرا که واقعیت ها را برملا می کند و کسانی را که با خود روراست نبودند رسوا می کند.

۳- یادگیری و یاد دادن تاریخ یک رسالت ملی، یک وظیفه انسانی و یک ضرورت است.

۴- هیچ فرد جامعه از تبعیض منتفع نمی شود. تبعیض عامل اساسی عدم استفاده بهینه از تواناییها، استعدادها و تجربیات اعضای جامعه است.

۵- سکسیسم (تبعیض بر اساس جنسیت) علیه مادران، همسران، خواهران، دختران ،… ماست و هر کسی در جامعه چه مستقیم و چه غیر مستقیم از جنبه های مختلف قربانی سکسیسم است.

۶-مادام که حاکمیت تفکر جمعی را بر حاکمیت تفکر فردی ترجیح ندهیم عقب افتاده هستیم و انسان عقب افتاده نمی تواند جامعه پیشرفته بسازد.

۷- حل مشکلات عمومی به همکاری دستجمعی نیاز است.

۸- هر موجود زنده ای بطور مستمر به مرگ نزدیک تر می شود.

۹- غرق شدن در هرکاری و چیزی خطرناک است.

۱۰- پذیرش واقع بینانه واقعیات هستی یک هنر است.

۱۱- در برابر بیدادگری باید مبارزه کرد و تن به تسلیم نداد.

۱۲- با عقلانیت و خردگرایی باید به پیکار با جهل و خرافات رفت.

۱۳- باید آزاد اندیشی پیشه کرد و از ترور فکری فاصله گرفت.

۱۴- همبستگی بر پراکندگی مزیت دارد.

۱۴- باید خود و دیگران را با سلاح دانش مسلح‌و مجهز کرد.

۱۵- آینده را با درک درست از گذشته ساخت.

۱۶- باید در گسترش آزادی، عدالت اجتماعی، فرصت برابر برای انسان، خوشبختی انسان، رعایت حقوق انسان، و حفظ و صیانت انسان تلاش بی وقفه کرد.

۱۷- باید با پندار، گفتار و رفتار خود زندگی را بر خود و دیگران آسان و شادی بخش کرد.

۱۸- در گزینش دوست باید دقت فوق العاده کرد.

۱۹- باید در تحقق ایده های انسانی از تمام توان خود بهره گرفت.

۲۰- اگر رویکردی نتیجه مثبت و مورد نظر را نداد باید رویکرد را تغییر داد و نه اینکه بر رویکردی شکست خورده پافشاری کرد و ادامه اش داد.

پایان هفته شما و عزیزان تان شاد و دلپذیر و زیبا بادابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.