نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۲
     

۱- مرگ تنها حقی است که اگر نخواهی بگیری بهت می دهند.

۲- هیچ چیزی به اندازه آزادی مورد تجاوز قرار نگرفته و ازش سو استفاده نشده است.

۳-هیچ چیز به اندازه مذهب در طول تاریخ تفرقه ایجاد نکرده است.

۴- خدا عادل است ! چه عبارت پوچ و توخالی و گول زننده!

۵- کشوری است در جهان تحت سلطه یک رژیم مذهبی با بیش از ۱۰ درصد منابع زیر زمینی جهان و یک در صد جمعیت جهان ولی با نرخ بالای فقر، بیکاری، بیماری و در آستانه ورشکستگی اقتصادی.

۶- کمتر کسی در جهان پیدا می کنی که پندار و گفتار ش با رفتار و کردارش همخوانی داشته باشد.

۷- خوشبختی چیزی جز هماهنگی بین پندار، گفتار و کردار ت نیست.

۸- ترس آغاز سقوط است.

۹- در تاریخ مثالهای فراوانی است که رای یک نفر مسیر تاریخ را تغییر داده است.

۱۰- بسیاری از رهبران سیاسی که خود را حامی حقوق بشر می دانند وقتی همچو ملایان به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.

۱۱- هیچ جامعه سالمی نتوان یافت که در آن جرم وجود نداشته باشد.

۱۲- مبارزه بخشی از ذات انسان است به ویژه علیه ستمگری، بیدادگری، خودکامگی، و تبعیض.

۱۳- برای بسیاری از مشکلات یک راه حل وجود ندارد بلکه راه حل‌های گوناگون است.

۱۴- مدیران لایق، کاردان و دلسوز عامل کلیدی و حیاتی در رشد جوامع انسانی و رفاه انسان هستند.

۱۵- فرد و جامعه برهم تاثیر متقابل می گذارند و هر فردی از یک سو محصول جامعه و از دگر سو از سازندگان جامعه است.

۱۶- حتی در بدترین شرایط نباید نگران بود و اظهار بیچارگی و عجز کرد بلکه باید در فکر چاره بود.

۱۶- فرهنگ و تاریخ دو عامل اساسی در شکل بخشی به رفتار انسان هستند.

۱۷- همه انسان‌ها، از نوزاد تازه متولد شده تا فردی که در حال مرگ است، آموزگاران جامعه هستند.

۱۸- یادگیری و یاد دادن بی وقفه بخشی از رسالت انسان است.

۱۹- ما موظفیم جامعه بهتری از انچه که از گذشتگان تحویل گرفتیم به آیندگان تحویل دهیم.

۲۰- تاثیر تدریس نامحدود و دایمی است.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.