نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏جمعه‏، 2022‏/06‏/17

 

 

 

 

ادامه مطالب

 

 

 

6/3/2011

15/12/1389

شاپور بختيار

يا

مبارزه با فاشيسم

 بخش اول (۱)

سرآغاز

بخش اول (۲)

ــ افترای «کشتار» در ميدان ۲۴ اسفند،

 -وظیفه ی یک رهبر سیاسی: ادعای عوامفریبانه ی پیروی کورکورانه از تمایلات ِ"جماعت" ها  یا  نشان دادن راه صلاح برای تحقق آرمان های مردم

بخش دوم (۱)

ــ   اتهام بی اساس و بیشرمانه ی تشویق صدام به حمله به ایرانیا همکاری با او دراین زمینه

ــ  نمونه ای آموزنده از نوع دقت جناب مورخ در ذکر مآخذ و اسامی!

بخش دوم (۲؛ الف)

 -نگاهی به کوشش های رفیقانه و جوانمردانه ی مهندس بازرگان

  -درباره ی نامه ی کلیشه شده از بختیار خطاب به خمینی

 بخش دوم (۲؛ ب)

اگر حساب شاپوربختیارنادرست بود، در مقایسه با حساب چه کسانی نادرست بود ( پس از او برای گریز از چنگال نظامی که به برپایی آن کمک کرده بودند دست استمداد بسوی او دراز کردند؟)

ــ حساب درست تر چه بود یا چه می توانست باشد؛ نام آزادیخواهانی که حساب درست تری کرده بودند( و لابد بهمین دلیل به او کمک نکردند) چیست؛

 ــ و نتیجه ی حساب درست تر آنان چه بوده است؟

 بخش سوم(۱) 

نتیجه گیری

 بخش سوم (۲)

پایان

 

 

9/10/2018

17/7/1397

مجازات شلاق برای معلمان کشور!

حکم شلاق برای معلمان،

صدور حکم سقوط رژیم است!

هزاران بار ننگ بر رژیمی که پاسخش به خواست های مشروع شریفترین خدمتگزاران ملت شلاق است

 سالیان دراز است که فرهنگیان کشور علاوه بر تحمل شرایط سخت معیشت و أنواع محرومیت ها باید طعم زندان و تحقیر و زجرهای گوناگون را نیز بچشند تا مافیای مسلط بر جان و هستی ملت بتواند به تاراج داروندار مردم و سروری حقیرانه ی خود ادامه دهد.

 

26/8/2018

6/8/1397

مرگ امیرانتظام

فرصتی برای آب تطهیر

بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح طلبان امروز!

 درگذشت امیرانتظام فرصتی شد برای کسانی که در زمان بازداشت و محاکمه ی ظالمانه ی او از هیچ اتهام و دشنام سیاسی ناجوانمردانه به او خودداری نکرده بودند و حال می خواستند با اظهار همدردی با کسان و یاران او و نهضت ملی بر سرِ خود آب تطهیر بریزند.

خوشبختانه تاریخ، خاصه در دوران ما، کور و بی حافظه نیست و کمابیش همه ی خطاها و گناهان و هویت مرتکبان آنها را، از یک سو، و نشانه ها و آثار درستکاری و دلاوری قربانیان آنان را، از سوی دیگر، نگهداری می کند.

 

25/8/2018

10/5/1397

اقتصادی ویران؛

نتیجه ی تحریم ها،

یا اثر ورشکستگی به تقصیر

 این ادعا که جمهوری اسلامی هیچگاه از تحریم ها در امان نبوده از اساس نادرست است؛ جمهوری اسلامی که با کمک فعالانه ی ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران برای دست به دست دادن نمایندگان خمینی و سران نادان و فاسد ارتش ایران، و سرانجام تسسلیم زبونانه ی آنان بوجود آمد در ابتدای کار خود با هیچ تحریمی روبه رو نبود؛ به عکس، حتی به سرعت به رسمیت شناخته شد و دولت آمریکا با دولت موقت بازرگان روابط حسنه ای نیز داشت.

 

6/8/2018

15/5/1397

متن کامل سخنرانی آقای علی شاکری زند

عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران

به‌ مناسبت ششم اوت ۲۰۱۸

بیست ‌وهفتمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

 نکته ی حساس در اینجا این است که برخلاف تبلیغات خطای چندین دهساله ی اخیر نباید مشروطیت را که همه ی اختیارات پادشاه قاجار را از او سلب نمود و آن را از آن ملت اعلام کرد با نهاد سلطنت خلط و اشتباه کرد!

(اینجا اجازه دهید بگویم که مبارزه ی خمینی هم در اصل علیه سلطنت نبود بلکه بر ضد مشروطیت بود.

جنگ خمینی در اصل با مشروطه بود، تا مشروعه را بجای آن بنشاند؛ و در این میان زمانی که فرصت مساعدت کرد سلطنت را هم به عنوان غنیمت جنگی گرفت و به نفع خود مصادره کرد!)

 

7/7/2018

10/4/1397

آزادی گرفتنی است نه دادنی

با تزلزل روزافزون نظام حاکم

آزادیخواهان نمی ‍‍باید بیش از این دست روی دست بگذارند

●  کسانی که هر یک به فراخور سن وسال و سوابق خود سالهاست علیه جمهوری اسلامی و لزوم برچیدن آن سخنمی گویند یا به حق از ستمگری و نکبت آن می نالند اینک با افزایش نشانه های ناتوانی این نظام در اداره ی کشور و تشدید شرایط لازم برای سقوط آن بیش از هر زمان وظیفه دارند که دستبه کار فراهم ساختن مقدمات و وسائل سلب قدرت از این حکومت ضدایرانی و انتقال آن به مردم گردند.

 

اوت 2017

مرداد 1396

بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان

ویدئو مصاحبه ی آقای علی لیمونادی با آقای علی شاکری زند عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران

مروری بر چهل سال سیاه

کوچ ایرانیان ۱۴۹ - مروری بر چهل سال سیاه (این گفت و گو در ماه اوت ۲۰۱۷ انجام گرفته است.)

 

2/4/2018

13/1/1397

از بحث عدم ‌مشروعیت رژیم و پیش ‌بینی سقوط آن تا زمین ‌لرزه‌های جدید

گامهای  نخست نافرمانی مدنی

بخش دوم

● در خلال بسیار از مقالات می بینیم که پس از سالیان دراز فراموشی درباره ی مشروطه و قانون اساسی و دیگر دستاوردهای درخشان آن عده‍ ای هم رفته رفته به یاد آن پیروزی بزرگ تاریخی ملت ایران و نقش آن در برقراری حاکمیت ملی، حکومت قانون و احترام به قانون و حتی تفکیک این اصول بنیادی می افتند و بر همین اساس می توانند اساس مشروطه را که حاکمیت ملت است از یکی از نهادهای آن، نهادی خاص آن زمان، و به همین دلیل قابل تغییر، یعنی سلطنت، تمیزدهند و به دقت تفکیک نمایند. 

 

27/3/2018

7/1/1397

از بحث عدم ‌مشروعیت رژیم و پیش ‌بینی سقوط آن تا زمین ‌لرزه‌های جدید

گامهای نخست نافرمانی مدنی

بخش یکم

آگاهی جامعه به عدم مشروعیت رژیم

● پس از بحثی طولانی و منظم درباره‌ ی مبنای مشروعیت نظام‌ های سیاسی با تکیه بر اصل بیان‌ شده از طرف ماکس وبر1 و ارائه ی برهان درباره‌ ی عدم مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی، به همین اعتبار و به همین معنی2 گفته ‌بودیم که «هدف از تحریم انتخابات ... علنی ساختن عدم مشروعیت رژیمی است که، با تأسیس آن بر پایه لگدمال کردن دستاوردهای انقلاب مشروطه و ردّ و انکار اصل حاکمیت ملی از همان نخستین روز حیات خود هیچگاه دارای مشروعیت ملی و دموکراتیک نبوده؛ ... 

 

علی شاکری زند

همهپرسی،

به چه منظور، چگونه، در چه زمان،

و به دست کدام حکومت ؟

● در هفته ‌های اخیر گروهی از هموطنان با انتشار بیانیه ای‌ خواستار انجام یک همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد گردیده ‌اند.

در میان امضاء کنندگان این بیانیه چند تن از شخصیت‌ های مدنی بسیار قابل ‌احترام دیده ‌می ‌شوند که به ‌دلیل ایستادگی بر سر باورهای آزادیخواهانه ‌ی خود، یا مانند خانم نرگس ﻤﺣ۔ﻤدی سالهاست در زندانی جانفرسا به سر می ‌برند...

 

دین و حکومت

به‌ دنبال تظاهرات وسیع اخیر در ایران و شعارهای مردم علیه اسلامِ سیاسی و حکومتی موضوع جدایی دین از حکومت بار دیگر به یکی از موضوعات حادّ روز تبدیل شد و بحث‌ ها و گفت ‌و ‌گوهایی پیرامون آن درگرفت که گاه بسیار دور از حقیقت و حتی بی ‌پایه هم بود. بدین مناسبت ما از آقای علی شاکری زند خواستیم که در صورت امکان یادداشتی را که در این ‌باره در یکی از فصول ترجمه‌ ی خود از رساله‌ ی دکترای دکتر شاپور بختیار نگاشته ‌اند برای انتشار در اختیار ما قراردهند. با سپاس از ایشان که این متن را پس از تکمیل و با توضیحات بیشتری برای ما فرستادند ما اینک به انتشار آن اقدام‌ می‌کنیم.

هیأت‌ تحریریه ی نشریه ی اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

 

علی شاکری زند

جدایی دین از حکومت

یا

حکومتِ لاییک*

● حکومت لاییک، که نباید آن را با جامعه ‌ی سکولار اشتباه گرفت، حکومتی است که در آن در عین کمال آزادی برای ادیان، قدرت سیاسی از نهاد دین مستقل است و کسی نمی‌تواند نظری را به ‌نام دین بر آن تحمیل‌ کند. در مقابل سکولارصفتی است که تنها اختصاص به حکومت و رژیم سیاسی ندارد و می ‌تواند به عنوان صفت برای هر نهاد اجتماعی صدق کند و به‌ کار رود، حتی در یک رژیم سیاسی غیرمستقل از دین.

 

علی شاکری زند

نکاتی

پیرامون مفاهیم

ملیت، اقلیت، خودمختاری*

بخش چهارم

انزوای مهاباد در کردستان

● چنان که در سراسر این نوشته نشان ‌‌دادیم ایرانیان یک ملت بیشتر نیستند؛ همانگونه که تقسیم آنها به شیعه و سنی، یا مسلمان و غیرمسلمان به منظور ایجاد اختلاف و سوءِ استفاده است و آن را قاطعانه محکوم می‌ کنیم. باید تقسیم تصنعی آن به اکثریت و اقلیت قومی را نیز که در دست گروهک هایی بی‌ مسئولیت دستاویزی برای اعمال اغراض کوته‌ نظرانه‌ ی خصوصی است با همان نیرو رد و محکوم کنیم. این تقسیم ‌بندی ‌ها، هر دو، صرفاً ایدئولوژیکی هستند و دستاویزهایی در دست ماجراجویانی که در زندگی دوست ‌دارند با آتش بازی ‌کنند، بدون توجه به این که اینگونه آتش‌ ها در همین دو قرن گذشته و کنونی بارها خان ‌ومان‌ های چندین ملت جهان را سوزانده‌ است.

 

علی شاکری زند

نکاتی

پیرامون مفاهیم

ملیت، اقلیت، خودمختاری

بخش سوم

نگاهی به تاریخ کردستان

● باید دانست منطقه‌ ای از ایران که در قدیم اردلان نامیده می‌ شد و به ‌دنبال نامگذاری جدید آن به دلائل اداری در دوران سلجوقی و سلطنت سلطان سنجر، از پایان قرن ششم هجری، با عنوان تازه‌ ی کردستان در دفاتر دیوانی ثبت شد و حدود آن را ضبط و تعیین ‌کردند و از آن زمان بود که در تاریخ بدین نام خوانده‌ شد، از دوران باستان محل زندگی طوایفی ایرانی بوده که از راه دامداری و زراعت روزگار‌می‌ گذرانده اند.

 

علی شاکری زند

نکاتی

پیرامون مفاهیم

ملیت، اقلیت، خودمختاری

بخش دوم

احساس ایرانی‌بودن

● احساس ایرانی بودن با همه ‌ی ویژگی‌ های کم‌ نظیر آن برای یک ایرانی چنان عادی است که در نظر خود او طبیعی و کم ‌اهمیت می‌ نماید در حالی که چون اندکی در تاریخ و فرهنگ دیرینه‌ ی خود غور کند در‌می ‌یابد که نه یک چنین وابستگی چندان طبیعی‌ است و نه  احساس آن پیش‌ِپاافتاده، زیرا همانند آن در میان همه‌ ی مردمان جهان الزاماً وجود ‌ندارد؛ و بر او روشن می‌ شود که این احساس زاییده ‌ی عوامل پیدا و ناپیدای بیشمار، بسیار ریشه ‌دار و کهنی است که او را، عموماً به ‌صورت ناخودآگاه، به دیگر ایرانیان پیوند‌ می ‌دهد.

 

علی شاکری زند

نکاتی

پیرامون مفاهیم

ملیت، اقلیت، خودمختاری*

بخش یکم

● آنچه در بسیاری از کشورهای جهان گاه به‌ حق و گاه به ‌خطا طلبِ استقلال یا طلب‌ خودمختاری نامیده می ‌شود در هر جا و در هر زمان دارای ماهیت بکلی متفاوتی است که در هر مورد از منشا‌‌ءِ متفاوت آن سرچشمه‌ می‌ گیرد. تقلید چشم ‌بسته، یا فقدان اندیشه‌ ی انتقادی، به ‌ویژه در کشورهای دنیای سوم، و حتی در میان بخش مهمی از رسانه های سراسر جهان سبب ‌شده که در تقریباً همه ‌ی موارد در این زمینه به ‌مدد مفاهیم کلیشه ‌مانند و واژگان عاریتی یکسانی، که هر یک از دیگری رونویس ‌کرده و فارغ از هرگونه نقادیِ آنها، در مورد جدیدی به‌ کاربسته، سخن‌ گفته ‌شود بدون کمترین توجه به معنا و منشاءِ تاریخی و اجتماعی آنها و به نتایج زیانباری که کاربرد نیاندیشیده‌ ی مفاهیم وام گرفته از دیگران می‌ تواند در گمراهی اذهان و سرنوشت یک یک کشور به بارآورد.

  

علی شاکری زند

علل واقعی جنگ ایران و عراق

و افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به توصیه‌ی شاپور بختیار

بخش چهارم:

شعبده‌ پیرامون به‌اصطلاح

اسرار اسناد وزارت خارجه‌ی انگلستان

● پس از همه ‌ی تیرهای زهر‌آلودِ اتهام که دیدیم در رودر‌رویی با حقایق انکارناپذیر تاریخی به سنگ خورد دشمنان بختیار که با همه‌ ی قدرت حکومتی‌ عریض و طویلشان همچنان از نام او در هراس‌ اند باز هم کوشیدند و می‌ کوشند با استمداد از وسائلی پوچ حرمت این نام را خدشه‌ دار ساخته جاذبه‌ ی اندیشه‌ ی مربوط به آن را خنثی‌گردانند.

 

علی شاکری زند

علل واقعی جنگ ایران و عراق

و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران بنا به توصیه‌ی شاپور بختیار

بخش سوم:

جستجو در علل و مقدمات

حمله‌ی عراق به ایران

● قبلاً گفته‌ بودیم که گرچه این حادثه علل گوناگون و متعدد داشته اما در میان آنها برخی اصلی و عمده بوده ‌اند، و بدون آگاهی از آنهاست که نمی ‌توان وقوع آن را فهمید؛ دلائلی که بدون حتی یکی از آنها جنگ درنمی ‌گرفت؛ یعنی عللی که باید پیش از هر عامل دیگری شناخت.

  

علی شاکری زند

علل واقعی جنگ ایران و عراق

و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار

بخش دوم:

نقش روزنامه ی لوموند

● از جزئیات بی ‌اساس این ادعا، مانند ادعای «عرب ‌بودن» مردم خوزستان که بگذریم می ماند اتهام ناروایی که این روزنامه به شاپور بختیار وارد می ‌کند. در واکنش به این ادعا از سوی روزنامه‌ ای که از زمان تأسیس آن در محافل دیپلماتیک خوانندگان بسیار داشته ‌است و حسب‌ القاعده بایست اخبار و تحلیل های آن متکی به اسناد غیر‌قابل انکار باشند، شاپور بختیار، با یقین...

 

علی شاکری زند

علل واقعی جنگ ایران و عراق

و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار

بخش یکم:

دیدن  انگیزه‌ها

در پس اتهامات

● این ادعای سخیف و ناروا که ‌حمله ‌ی نظامی عراق به ایران را شاپور بختیار به صدام حسین توصیه ‌کرده ‌است، و ما در زیر دلائل کودکانه‌ بودن آن را نشان‌ خواهیم‌ داد، از کجا آب می خورد؟ اطلاعات کنونی ما نشان می دهد که صدام حسین از یک سال پیش از حمله‌ ی ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به ایران، یعنی، تنها، از یکی - دوماه پس ازخروج شاپور بختیار از کشور و ورود او به خاک فرانسه، که اقامت او در این کشور هنوز حتی سامان درستی نیافته ‌بوده، کار تدارک جنگی سخت و طولانی با ایران را آغاز کرده‌ بوده ‌است؛ و حتی بنا به دلائل دیگری او و رژیم بعثی عراق از سالها پیش از آن به تدارک تجهیزات و مهمات بسیار برای جنگی در آینده با ایران پرداخته‌ بودند.

 

علی شاکری زند

دکتر مصدق و اصـلاحـات کاذب 

- بخش سوم

موضع نیروهای سیاسی دیگر

● ناگفته نمی‌ توان‌ گذاشت که بحث اصلاحات ارضی که دکتر مصدق در سخنرانی تاریخی خود به آن پرداخته‌ بود، همانگونه که از سخنان او نیز پیداست، از سالها پیش از سوی برخی از احزاب سیاسی مطرح ‌شده ‌بود. طرح این موضوع انگیزه‌ های گوناگونی داشت که دکتر مصدق به مهمترین آنها در آن زمان پرداخته ‌بود.

 

علی شاکری زند

دکتر مصدق و اصـلاحـات کاذب

 یا

یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب ‌اسلامی

«تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیمتری...»

بخش دوم

سخنرانی تاریخی مصدق

در جلسه‌ی سرّی کمیسیون نفت مجلس شانزدهم

● در تمام طول ششماهه ی دوم سال ١٣٢٩، در حالی که ملت به رهبری مصدق علیه دیکتاتوری دولت وقت و در راه ملی کردن صنعت نفت مبارزه می ‌کرد، عده ای نیز برای منحرف کردن افکارعمومی به ‌اشاره ی مراکز بیگانه، تحت عنوان "برنامه های اصلاحی" به طرح اموری انحرافی از قبیل "اصلاحات ارضی" در میان افکار عمومی می پرداختند.

 

علی شاکری زند

دکتر مصدق و اصـلاحـات کاذب

 یا

یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب ‌اسلامی

«تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیمتری...»● 

 

 

ع. ش زنـد

در سوگ شاپور بختيار

که در ششم اوت يکهزار و نهصد و نود و يک به قتل رسيد

از خاک، اين سفر...

● زاريد ساقيان که ز ميخانه پير رفت

 

موييـــد! ابرو بــاد! که از بيشه شير رفت

گرييد بخرادان که زديوان عقــل و داد

 

فرزانه نجيب و دبيــر خبيــر رفت

ناليــد! چنگ و عود! که ناهيد شد خموش

 

وز خاک سوی عرش ملائک، نفير رفت

  

علی شاکری زند

سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها

تنها بهدست مردم برچیده خواهد شد

بخش دوم

جمهوریت، مشروعیت الهی و انحطاط اجتماعی و فرهنگی● 

 

خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان

زاین فتنه ها که دامنِ آخِر‌زمان گرفت حافظ

علی شاکری زند

سلطه‌ ی دیوان و رژیم تباهی‌ ها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد

بخش نخست

انحطاط اجتماعی و فرهنگی نتیجه ی جمهوری اسلامی ● 

 

علی شاکری زند

آیا در این "انتخابات" ملت شکست خورد؟

بخش دوم:  تحریم انتخابات و نتایج گذشته، حال و آینده ی آن ● 

 

علی شاکری زند

آیا در این "انتخابات" ملت شکست خورد؟

مسیر پیروزی بر جهل و زور از چه مراحلی می گذرد؟ ● 

 

علی شاکری زند

تحریم انتخابات

ساده انگاری مبارزه نیست

جدی گرفتن آن است ● 

 

علی شاکری زند

گفتید جمهوریت؟

کدام جمهوریت؟

معنای انتخاباتی بدون جمهوریت

و بدون انتخاب

یا یک معضل کلانِ عقلی ● 

 

علی شاکری زند

در چنگال جمهوری اسلامی

اسارت تا کی؟

تحریم بساط فریب «انتخابات»

به عنوان

شیوه ی فعالانه و عمده ی مبارزه

بخش دوم ● 

 

علی شاکری زند

در چنگال جمهوری اسلامی

اسارت تا کی؟

«انتخابات» کاذب را هرچه یکصدا تر تحریم کنیم!

بخش یکم:

نظامی که سرکردگانش نیز در انتظار سقوط آن بسر می برند!   ● 

 

علی شاکری زند

ورشکستگی اخلاقی کامل نظام حاکم و نشانه هایی از آغاز فروپاشی آن

ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی ●  

 

علی شاکری زند

کسانی که تروریست ها و خرابکاران را مردم می نامند! (بخش دوم)

تکمله ای در توضیح بعضی از مقولات و مفاهیم مقاله ی

سی و هشتمین سال تشکیل دولت شاپور بختیار ● 

 

علی شاکری زند

کسانی که تروریست ها و خرابکاران را مردم می نامند! (بخش یکم)

تکمله ای در توضیح بعضی از مقولات و مفاهیم مقاله ی

سی و هشتمین سال تشکیل دولت شاپور بختیار ● 

   

 علی شاکری زند

به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار

صدیقی، بختیار، برومند، سنجابی، شریعتمداری، خمینی

نگاهی به مناسبات و گفت و گوهای رهبران ملی و سران مذهبی در آخرین ماههای ۱۳۵۷

بخش سوم

نوبت خطرکردن بختیار برای

نجات کشور از سقوط در پرتگاهی

که به سوی آن می رفت ● 

 

علی شاکری زند

به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار

صدیقی، بختیار، برومند، سنجابی، شریعتمداری، خمینی

نگاهی به مناسبات و گفت و گوهای رهبران ملی و سران مذهبی در آخرین ماههای ۱۳۵۷

بخش دوم

آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟

جلوگیری از نخست  وزیری صدیقی

و نوبت خطرکردن بختیار  ●    

 

علی شاکری زند

به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار

صدیقی، بختیار، برومند، سنجابی، شریعتمداری، خمینی

نگاهی به مناسبات و گفت و گوهای رهبران ملی و سران مذهبی در آخرین ماههای ۱۳۵۷ 

بخش یکم ●