نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

  • هشدار عفو بین الملل نسبت به اعدام جوانان ازجمله کودکان در ایران

سازمان عفو بین الملل:
این افراد در میان حداقل ۲۸ نفر از جمله ۳ کودک هستند که ممکن است در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شوند، زیرا مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی برای پایان دادن به قیام مردمی استفاده می¯کنند.

در هفتادونهمین روز از انقلاب دمکراتیک ایران برای آزادی.

شنبه ۱۲ آذر

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.