نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

دکتر ابراهیم بی‌پروا

 • رژیم اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد.

  این یک پیروزی بزرگ برای معترضان ایرانی بویژه زنان است.

  ایرانیانی که هنوز بی تفاوت و یا مردد هستند زمان آن رسیده است به معترضان به پیوندند و بنیاد رژیم مذهبی- فاشیستی را از ریشه نابود کنند.

  انچه در سازمان ملل اتفاق افتاد تصمیمی بیسابقه بود.

  خوشبختانه، تلاش‌های سخت رژیم اسلامی به نتیجه مورد نظرش نرسید، رژیم اسلامی و متحدینش با شکستی مفتضحانه روبرو شدند.

  این پیروزی بزرگ را به ملت مبارز و آزادیخواه ایران تبریک می گویم و این رخداد تاریخی گامی دیگر است بسوی سرنگونی رژیم اسلامی.

  نتیجه آرای امروز جلسه سازمان ملل متحد نه تنها پیروزی بی نظیری برای ایرانیان و شکست رژیم حاکم است بلکه یک پیروزی بزرگ هم برای جهان دمکراتیک و به سازمان ملل اعتبار ویژه ای بخشیده است.

  حکومت‌های جنایتکار در اقلیت محض قرار دارند.

  زن، زندگی، آزادی
  مرد، میهن، آبادی
   

ایران هرگز نخواهد مرد!