نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2021‏/02‏/21

 

 

 

تلگرام دکتر شاپور بختیار

به دبیرکل سازمان ملل متحد

ایران و عراق یکبار دیگردر جنگ بیحاصل و پایان ناپذیرشان، در راه کشتارهای تازه ای قدم گذاشته اند که زندگی هزاران انسان و صلح و امنیت این منطقه مهم جهانی را بخطر می اندازد، شعله های خصومت از مرزهای دوکشور متخاصم تجاوز میکند و خطر به آتش کشیدن کشورهای منطقه را پیش آورده است.

این جنگ نه تنها تجاوز اشکار به تمام حقوق اولیه بشر است، بلکه نقض کامل علت وجودی سازمان ملل متحد است که مقدس ترین وظیفه اش حفظ صلح و  امنیت در جهان و صیانت نسل های آینده از بلای جنگ است.

در برابر این وضع خطرناک من مکرر توجه سازمان ملل متحد را به عواقب مخرب این جنگ جلب کرده ام و از اعضاء شورای امنیت تقاضا نموده ام که برای پایان دادن به آن تدبیری بیندیشند.

ما درحال حاضر شاهد یک عدم موفقیت کامل در این زمینه هستیم. هرگونه تاخیر در اتخاذ تصمیم برای جامعه بین المللی بسیار گران تمام خواهد شد. به این ملاحظه من بنام ملت ایران که صمیمانه خواهان صلح و امنیت است بخود اجازه می دهم که از شما مصراً درخواست نمایم به مسئولیت خطیر خود عمل کنید، منشور ملل متحد به شما این امکان را می دهد که طرفین متخاصم را به انعقاد صلح وادارید. گذشته از این عهدنامۀ ۱۹۷۵- که حاکم بر روابط حسن همجواری بین ایران و عراق است- حل اختلافات از طریق مذاکرات مسالمت آمیز را پیش بینی کرده است.

در این موقعیت تاریخی، من همصدا با همۀ آنهایی که دلبستۀ صلح و عدالت هستند برای شما در انجام ماُموریت ارجمندتان صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم.

شاپور بختیار

۱۵فوریه ۱۹۸۶

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۴

 

قیام ایران - شماره ۱۴ مسلسل ۱۳۹ دورۀ جدید  ۱ اسفند ۱۳۶۴ / ۲۰ فوریه ۱۹۸۶

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.