نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

گیتی پورفاضل فعال مدنی، وکیل و زندانی سیاسی است. وی از امضاکنندگان بیانیه استعفای سیدعلی خامنه‌ای است. گیتی پورفاضل وکیل بسیاری از پرونده‌های سیاسی از جمله پرونده ستار بهشتی بود. او بود که شجاعانه تاکید کرد این جوان وبلاگ‌نویس در زندان شکنجه شده بود و در پی شکنجه در زندان درگذشت. بیشتر بخوانید...
 

 

  • من چه گویم یک رگم هشیار نیست


با درود بر انسانهای پاک سرشت
هرکسی به اندازه دریافت‌های ذهنی اش افرینگوی آفرینش کائنات است . همچنان که همه انسانها دارای یک چهره و پیکره نیستند میزان خرد و دانایی شان نیز با یکدیگر متفاوت است . برخی چنان در ژرفای آفرینش غوته ور می‌گردند که از خویش بدر می‌شوند همانند مولانا :
من چه گویم یک رگم هشیار نیست
شرح آن یاری که او را یار نیست .
برخی نیز چون خیام همه جهان را پوچ و هیچ در هیچ می بیند و دَم را غنیمت می انگارد تا بنوشد و بیاساید ؛ و براین باور است که :
آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند
او از آنجا که با بسیاری از مفاهیم دینی به دلیل دانشی که دارد بیگانه است چنین می‌گوید:
برمن قلم قضا ؛  چو بی من ؛  رانند
پس نیک و بدش چرا زمن می دانند
دی بی من و امروز چو دی بی من و تو
فردا به چه حجتم به داور خوانند ؟ 
پهنای دید او به جهان را در هزار سال پیش کسی ندارد و امروز نیز بدین رو جهان را سخت می‌گیرند و مردان برای رسیدن به قدرت و پول و رتبت به هرکار نا انسانی دست می‌زنند ؛ می کشند ؛ می ربایند تا انبان خویش را انباشته دارند .
خیام در برابر آز بی بُن انسان‌ها می گوید
تا چند اسیر رنگ‌ و بو خواهی شد
چندازپی هر زشت و نکوخواهی شد
گر چشمه زمزمی و گر آب حیات
آخر به دل خاک فرو خواهی شد
هراندازه که انسان‌ها به طمع افتند به همان اندازه جهان را ناامن و پر فساد می سازند زیرا چشمشان از دیدن و شکم شان از پُر شدن سیر نمی شود .
یک قطره آب بود و با دریا شد
یک ذره خاک با زمین یکتا شد
آمد شدن تو اندرین عالم چیست
آمد مگسی پدید و نا پیدا شد .
هرچه ذهن انسانها پُربارتر ؛ آزشان کمتر و بارشان سبک‌تر  . ناگزیرم این سروده خیام را بنویسم و از باقی گفتار در گذرم
گر کار فلک به عقل سنجیده بُدی
احوال فلک جمله پسندیده بُدی
ورعدل بُدی به کارها در گردون
کی خاطر اهل فًضل رنجیده بُدی

 


گیتی پورفاضل

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نمي‌باشند.