ی ی ۱۳۵۷ ی ۱۹۷۹ یی

ی:

ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی ی ǘ یی ی .

ی ی䝘 ی ю ϡ ی ی ی یی ی ی э ی یی یϡ . ی ی :

ی䝘 ی ی ی ی ی Șϡ ی ǐ ی ی یϡ ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ǘی ی ی. ی یی ی ی یی یی. ǘ ی ǘ یʝ ی. ی ی ی. ی ی ی یی یی. ی ی ی ی ی یی.

ǁ ی ی ی : ی ی ی ȡ ی ی ϡ ی ی یی ی ی. ی ی ѝ ی ی یϐی ی. ی یϐی ϡ ޡ ی .

ی ی ی ی ی ی Ԙی یʡ ی ی ͘ ی ͘ یی Ș ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی یϐی ی ی ی یی Ș...

 

ی ی

ǁ ی ی یی :

ی ǡ ی ǘ یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ݘ ی䝘 ی ϡ ی ی .

ی ی ϡ ی ی ю ϡ ی ی ی یی ی ی э ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی ǘ ی ی ی یی ی . ی э Ͽ ی ی ی ی ی Șϡ ی ǐ ی ی یϡ ی ی.

ی ی یѝ ۲۵ ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ǘی ی ی.

ی یی ی ی یی یی. ǘ ی ǘ یʝ ی. ی ی یی. یی یی. ی ی.

ی ی یی ییی یی ی ی ی. ی ی ی یی یی. ǐ ی ییϡ ی ی 䝍 ی Șی ییϡ ی Șی.

ی ی ی ی یی یی ی: ی ݘ ی یϡ ی ی Ͽ

ی ی ی. ی یی ی ǿ ی ی ی . ی ی ی ی ی یی.

یی ی ی ی ی. ی ی یی. ی ی یی ی ۲۵ ی 䝁ی ی.

ی ی ی ی یی یϐی یی ϡ . یی ی ی ی ی ی ی 捘ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی . ی ی ǐ ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ی . ی䝘 یʝ یی ی یی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی . ی ی ی . ǐ ی ϡ ی ی ی ی یی...

 

ی یی ی ی :

ی ی ی ی ۱۶۰ ۳۴ ی . ی ǡ ی ی ی ی ǘ .

یی Ͽ ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی. ی ی ј ی ʡ ی ی ی ʐی ی ی...

䝍 ی یی ی یی یی ϐ ... ی ی ی ... ی ی ϐی ی یی ی ی ϡ ی یʝ یی Ȑ.

یی ޝی ȡ یی ޝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی.

ی یی یی ی یϡ ی ی ی ی ʝی ی ی ی ی ϐ ی ی ی .

ی ی ی ϐ یی ی ی ی ی Ԙѡ ی یی ی ی ی ی ȡ ی ی ϡ ی ی یی ی ی.

ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی䝘 یϡ یϡ یϡ ی ی ی...

ی ی ѝ ی ی یϐی ی. ی یϐی ϡ ޡ ی ... ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی Ԙی یʡ ی ی ͘ ی ͘ یی Ș ی ی ی ی ǘ ی ǘ ی .

ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی یϐی ی ی ی یی Ș...

ی یی یی ϐ ʁ ی ی ی ی Ґ یʝ یی یی یϡ Ȑ . ی ی یʝ یی .

ی ی ی یی یی . ی ֡ ѐیی ی ی . ѐیی ی ی ی ѝ.

یی ی ی ϐ یʝ یی . ی یی ϐ ʁ .