زندگی نامۀ شاپور بختیار

شادروان بختيار هشدارمان داد که ديکتاتوری نعلين صد بار بدتر است از ديکتاتوری چکمه. نشنيديم و به تجربه،آنرادرک نموديم.

● متن اعلامیه دکتر شاپور بختیار در رابطه با جنگ ایران و عراق

● برنامه دولت بختيار

____________________________________________________________________

● نخست وزیر  دکتر بختیار

____________________________________________________________________

 دکتر بختیار و مقاومت

____________________________________________________________________

● جنايت مقدس, فيلمي در مورد جزئيات قتل شاپور بختيار

____________________________________________________________________

  قاتلان دکتر بختیاردر دادگاه

●  سی و هفت روز  پس از ۳۷ سال

____________________________________________________________________

● یکرنگی  اثر دکتر شاپور بختیار

____________________________________________________________________

 مرغ طوفان  دکتر شاپور بختیار

نقش تو درزمانه بماند چنانکه هست

تاریخ حکم آینه دارد هر آینه

● بختیار: روزنامه آیندگان سه شنبه هفتم فروردین ماه ۱۳۵۸

  بختیار از مخفیگاهش پیام فرستاد

  جمهوری اسلامی خمینی پشت آدم را به لرزه درمیآورد.

  روحانیت در ایران به همه چیز کار دارد جز معنویت و مذهب.

   بختیار: آیتالله خمینی مرتجع و کهنه پرست است

  مبارزه میکنم، اگر چه قربانی دیکتاتوری جدید شوم.

  سخنرانی دکتر بختیار در مجلس

 مصاحبه مطبوعاتی دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر ایران ۹ بهمن ۱۳۵۷

 دكتر بختيار:

اگر خمينی كشته شده بود آنوقت شما می دیدید كه مردم ايران تا چند سال برای يك جنايتكار اشك ميريختند و سينه ميزدند

 ____________________________________________________________________

  سخنرانی دکتر بختیار در هلند  سپتامبر  ۱۹۸۹

 مصاحبه با شاپور بختیار، شش ماه پس از انقلاب ایران

 نظر بختیار در مورد جنگ ایران و عراق

 اظهارات شاپور بختیار در مورد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت

 اظهارات شاپور بختیار در مورد میراث آیتالله خمینی

 اظهارات شاپور بختیار در مورد رهبری آیتالله خامنهای

 سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملی

 مصاحبه شاپور بختیار با رادیو تهران در زمان نخستوزیری 

 پیام بختیار در مخالفت با جمهوری اسلامی در فروردین۱۳۵۸ هنگام زندگی مخفی در ایران

 مصاحبه با بحتیار در مورد فعالیت هایش در سال ۱۹۸۰

____________________________________________________________________

 

● برای شنیدن  مصاحبه با شاپور بختیار،

از مجموعه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد 

____________________________________________________________________

 

● برای دیدن  فیلم مستند از دوران نخست وزیری شاپور بختیار 

قسمت اول  /   قسمت دوم   /  قسمت سوم

 مصاحبه مطبوعاتی دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر ایران ۹ بهمن ۱۳۵۷

زند يگنامه شاپور بختیار به قلم خود او  

پیا م بمناسبت  رفراندم جمهوری اسلامی

برنامه دولت موقت دکتر بختیار

دولت بختیار از دیدگاه حسننین هیکل

اولین سوُ قصد بجان بختیار

قتل دکتربختیار

در باره بختیار به قلم

مهدی قاسمی

محمود عنایت

محمد عاصمی

صدرالدین الا هی

احمد طهماسبی

آذرخش جاودانه

به خاطره تابناک دکتر شاپور بختیار

ايرج پزشكزاد

چرا بختيار در فهرست سياه قربانيان رژيم جاي گرفت ؟

آموزشهاي بختيار، فضاي فكري ايران را تغيير داد...

مهدى قاسمى

خاطراتى از هم صحبتى با يك قهرمان

مبانی اندیشه های سیاسی و برنامه اجرایی بختیار

پیام بمنبسبت رفراندم جمهوری اسلامی

 در سوک بختیار

مرغ طوفان:

اول بخش

دوم بخش

سوم بخش

سی وهفت روز پس از سی و هفت سال:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

گفتگو با دكتر بختيار

بخش  اول

چرا نخست وزيری را قبول كرديد؟

بخش  دوم

مخالفان شما هم ميگويند بختيار مرد آمريكائی ها بود و آنها او را بشاه تحميل كردند تا نقش محلل را بازی كند. در اين مورد چه ميگوئيد؟

بخش  سوم

روابط با ابر قدرتها

بخش  چهارم

رأی اعتماد از مجلس رستاخيزي

بخش  پنجم

ديدار با خمينی

بخش  ششم

نقش فردوست و قره باغي

بخش  هفتم

تغيير لحن خمينی

بخش  هشتم

نحلال ساواك

بخش  نهم

انتقال بنياد پهلوی به دولت

بخش دهم

برنامه عدم تمركز

(سپردن کار مردم به مردم)

بخش یازدهم

يك مملكت يك دولت

بخش دوازدهم

استعفای نمايندگان مجلس

بخش سیزدهم

برنامه دولت بختيار

دکتر صدیقی:

مردم وطنپرست کشور به حمایت از بختیار برخیزند

سی و یک سال پیش روزنامه اطلاعات مصاحبهی کوتاهی با دکتر صدیقی* درباره دولت دکتر بختیار کرد. دکتر صدیقی درباره شخص دکتر بختیار و وضع کشور گفت: «دکتر بختیار آنگونه که من میشناسم، دارای دو ویژگی عمده است که شخصیت او را از بسیاری رهبران ملی ممتاز میکند. بختیار دارای آنچنان شجاعتی است که در این شرایط در زمانی که همه به فکر قهرمان شدن و کسب وجاهتند پا به میدان میگذارد

وی در ادامه گفت: «ویژگی دوم او عشق و علاقهای است که به میهن دارد. علاقه او به استقلال ایران مسألهای است که در طول سالیان دراز هرگز دچار تزلزل نشده است. و فکر میکنم در این برهه از تاریخ این پیروزی ملت است که آدمی مثل دکتر بختیار مأمور تشکیل کابینه میشود

وی افزود: «بختیار این شهامت را داشته که به میدان بیاید و وظیفه ما و همه رهبران ملی کمک به اوست. باید مملکت را نجات داد. صحبت سر شخص دکتر بختیار، جبهه ملی، یا بنده و شما و حتا اعلیحضرت شاه نیست، بلکه بحث بر سر مملکتی است که وظیفه حفظ و صیانتش به عهده ماست

ایشان در پایان گفت: «شاید خیلیها در حال حاضر خود را با آنچه ظاهر است تطبیق میدهند اما باید درون مسایل را نیز ارزیابی کرد. من معتقدم کار خوب خیلی زود معلوم میشود

. من مطمئنم مردم وطنپرست کشور ما، او را درک میکنند و به حمایتش برمیخیزند.

بختیار: جمهوری اسلامی خمینی پشت آدم را به لرزه درمیآورد

بختیار:

 روحانیت در ایران به همه چیز کار دارد جز معنویت و مذهب

جمعه، بیست بهمن ۱۳۵۷  برابر۹ فوریه ۱۹۷۹  میلادی

بختیار: آیتالله خمینی مرتجع و کهنهپرست است

بختیار:

مبارزه میکنم، اگر چه قر بانی دیکتاتوری جدید شوم

سخنرانی دکتر بختیار در مجلس

-مصاحبه مطبوعاتی دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر ایران ۹ بهمن ١۳۵۷

بمناسبت نوزدهمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار

" من معتقدم كه يك اصل در تمام ممالك مترقي جهان است كه نامش حاكميت ملي است .

اگر ملت حا کم است و اگر حاكميت متعلق به ملت است اسلام دروغين آقاي خميني

 ... من اول انسانم ،سپس ايراني ام و در يك خانواده مسلمان زاده شده ام . مسلمابمناسبت نوزدهمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیارنم

 و مسلمان خواهم ماند . اما اول براي من انسان بودن و شرف انساني مطرح است."

شريف. د

بختيار، واقع بين و آرمان خواه

آزیتا مهاجر سلطانی

بیاد بختیار، بر مزار او

(سخرانی در مراسم نوزدهمین سالگرد قنل دکتر بختیار)

«بختیار، همیشه در تاریخ ایران زنده میماند»

هادی خر سندی

·  روایت آخرین وداع دکتر شاپور بختیار با پیکر دکتر مصدق

·  متن کامل سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملی: دولت من نتیجه انقلاب است

·  روایت دکتر شاپور بختیار از ساواک

·  برگی از تاریخ؛ متن کامل سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملی؛ به همراه خاطراتی از دیدار شاپور بختیار و شاه

·  گالری عکس بمناسبت سالگرد 37 روز نخست وزيری دکتر شاپور بختیار

·  مقالات بمناسبت بیستمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار

·  به مناسبت سالروز دولت ملی دکتر شاپور بختیار: "آنکه گفت و آنکه نشنید!"

·  هشدارهای شاپور بختيار به ملت ایران قبل از 22 بهمن

·  اعلامیه تاریخی دکتر شاپور بختیار در تاريخ 21 مهرماه 1359

·  کتاب يکرنگی دکتر شاپور بختيار با فرمت pdf

·  قاتلان بختيار در دادگاه (پری سکندری)

·  هفتم فروردین ماه ۱۳۵۸، بختیار از مخفیگاهش پیام فرستاد

·  سخنرانی بختیار در مجلس و تصویب لوایح انحلال ساواک

·  بختیار: جمهوری اسلامی خمینی پشت آدم را به لرزه درمیآورد

·  گزارشی از هیجدهمین سالگرد قتل شاپور بختیار

·  سقوط پادشاهی مشروطه، پیروزی انقلاب اسلامی (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  ۲۱ بهمن، آغاز جنگ خیابانی در تهران (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  +جمهوری اسلامی، همان جمهوری دموکراتیک است; (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  تظاهرات مردم در حمایت از نخست وزیری بازرگان (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  بازرگان، نخست وزیری انقلاب را پذیرفت (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  بختیار: آیتالله میتواند یک واتیکان در قم ایجاد کند (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  دکتر صدیقی: مردم وطنپرست به حمایت از بختیار برخیزند (سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

·  اعتصاب مطبوعات: نقش بختيار و خميني و ماجراي يک دسيسه خيانت بار (جواد طالعي)

·  روزی كه مصدق نفت را به ايران باز داد ــ فصل هفتم کتاب +يکرنگی; ــ

·  مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی: بختیار به دستور جمهوری اسلامی به قتل رسید

·  سالروز قتل دکتر شاپور بختیار به دست آدمکشان جمهوری اسلامی

·  کتاب يکرنگی دکتر شاپور بختيار ترجمه مهشيد اميرشاهی

·  شاپور بختیار شانس بزرگ دموکراسی ما بود (گفتگوی حمید اکبری با رادیو فردا)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- برنامه دولت بختيار)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- استعفای نمايندگان مجلس)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- يك مملكت يك دولت)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- برنامه عدم تمركز)

·  بختیار به ما گفت! - تحلیلی بمناسبت حکومت 37 روزه دکتر شاپور بختیار (حميد صدر)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- لغو حكومت نظامی)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- انحلال ساواك )

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- تغيير لحن خمينی)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- نقش فردوست و قره باغي)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- ديدار با خمينی)

·  بختیار، هيچگاه اهل سازش نبود (رحيم شريفی)

·  بمناسبت سالگرد حکومت 37 روزه دکتر شاپور بختیار - ديدار با خمينی

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد - رأی اعتماد از مجلس رستاخيزی)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- شاه و اجازه واشنگتن)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او- بخش دوم)

·  گفتگو با دكتر بختيار (به مناسبت 16 ديماه سالگرد - چرا نخست وزيری را قبول كرديد؟)

·  قسمت هائی از اشعار مسعود صدر در مورد دکتر شاپور بختیار

·  سروده ی هادی خرسندی بمناسبت سالروز ترور شاپور بختیار

·  مصاحبه دکتر شاپور بختيار با مرکز مطالعات خاور میانه دانشگاه هاروارد

·  نوار ويدئوئی گفتگوی دکتر شاپور بختيار با علی ليمونادی 1985(آژانس خبری کوروش)

·  مراسم سالروز قتل دکتر شاپور بختیار

·  شعری برای دکتر شاپور بختيار

·  مقاله ای در مورد دکتر شاپور بختيار از فريبا امينی به زبان انگليسی (The first moderate)

·  سی و هفت روز پس از سی و هفت سال (متن کامل مصاحبه رادیوئی دکتر شاپور بختیار)

·  سی و هفت روز پس از سی و هفت سال (بخش اول از متن مصاحبه رادیوئی دکتر شاپور بختیار)

·  سی و هفت روز پس از سی و هفت سال (بخش دوم از متن مصاحبه رادیوئی دکتر شاپور بختیار)

·  سی و هفت روز پس از سی و هفت سال (بخش سوم از متن مصاحبه رادیوئی دکتر شاپور بختیار)

·  سی و هفت روز پس از سی و هفت سال (بخش چهارم از متن مصاحبه رادیوئی دکتر شاپور بختیار)

·  بيوگرافی دکتر شاپور بختيار به زبان انگلیسی

·  سخنرانی دکتر شاپور بختيار بمناسبت سالگرد مشروطيت در مرداد ماه 1360

·  من مرغ طوفانم..... (1)

·  من مرغ طوفانم..... (2)

·  من مرغ طوفانم..... (3)

·  پيام دکتر شاپور بختياراز مخفيگاهش در فروردين ماه ۱۳۵۸

·  مصاحبه با راه آزادی در بهمن و دی ماه 1369 در صفحات جداگانه http://melliun.org/images/punkt2.gif

1

2

3

4

5

6

7

8

·  مصاحبه با راه آزادی در بهمن و دی ماه 1369 (کل مصاحبه kb 470) http://melliun.org/images/punkt2.gif

·  بمناسبت سيزدهمين سالگرد ترور دکتر شاپور بختيار(اعلاميه سازمان سوسياليستهای ايران)http://melliun.org/images/punkt2.gif

·  اعلاميه حزب مشروطه ايران بمناسبت سيزدهمين سالگرد تروردکتر شاپور بختيار

·  بمناسبت سيزدهمين سالگرد قتل دکتر شاپور بختيار

·  برنامه دولت موقت دکتر شاپور بختيار

·  در سوگ شاپور بختيار از ع. ش. زند

·  زندگينامه بختيار

·  بمناسبت دوازدهمين سالگرد قتل دکتر بختيار

·  بمناسبت يازدهمين سالگرد قتل دکتر بختيار

·  بمناسبت دهمين سالگرد قتل دکتر بختيار

·  مرغ طوفان از عليرضا نوری زاده

 ·