نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏پنجشنبه‏، 2012‏/09‏/13

01

 

 

 

نهضت مقاومت ملی ایران( (NAMIR

. سرود نهضت مقاومت ملی ایران

 

دکترشاپور بختیار دریوتیوب (YOUTUBE)

 . سخنان دکتر بختیار در مورد حنک ایران وعراق

. مصاحبه دکتر لادن برومند با صدای آمریکا

. بخشی ازسخنان دکتر بختیاردرهلند ( علل بوحود آمدن شرایط انقلاب)

. بخشی ازسخنان دکتر بختیاردرهلند ( فتنه خمینی)

. بخشی ازسخنان دکتر بختیاردرهلند ( قانون اساسی)

. بخشی ازسخنان دکتر بختیاردرهلند ( اتحاد نیروها)

. بخشی ازسخنان دکتر بختیاردرهلند ( لاییسیته / جدایی دین از حکومت)

. بخشی ازسخنان دکتر بختیاردرهلند ( نهضت مقاومت ملی ایران)

. مصاحبه با دکتر بختیار 1364 

 . مصاحبه سانسورنشده دکتر بختیار 

. سخنان دکتر بختیار (نخست وزیر)

. دکتر بختیارآرای 98 در صد نمیتواند دموکراتیک باشد

. اشتباهات ما در مورد دکتر بختیار (فرجی)

. چرا دکتر بختیار ساواک رامنحل کرد (رحیم شریفی)

. 37 روز نخست وزیری دکتر بختیار (رحیم شریفی)

. دکتر بختیار در ایام انقلاب (رحیم شریفی)

. گفتگو با یکی از یاران دکتر بختیار (1)

. گفتگو با یکی از یاران دکتر بختیار (2)

. دکتر بختیار از آرشیو جام جم

. آخرین سخنرانی دکتر بختیار قبل از ترور

. آشنایی با اندیشه دکتر بختیار (لندن)

 . حمید ذولنور:انتخابات آزاد و حنبش سبز

. بیستمین سالگرد قتل دکتر بختیار:صدای آمریکا، حمید ذولنور، حمیداکبری

.ترور دکتر بختیار (فرانسه)