نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2019‏/12‏/05

 

 

 

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

رضا مقصدی

Nikta_Esfandani_2.jpg

نیکتا اسفندانی، جان باخته‌ی اعتراض ‌های ۹۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چشم تو از کدام غزل، آب خورده است؟

‌ای شوکت ِ شریف ِغزا ل ِ قصیده‌ها!

آواز تازه‌ات

در سینه‌ی سپیده وُ آیینه‌های ما ست.

درباغ ِ داغدیده، که پیغام ِعشق را -

با شور ِعا شقانه‌ات پیوند کرده است.

در شعر من، که شاعر ِ شیدایی ِ توام.

*

می‌خواستی، ترانه سُرای چمن شوی.

هم صحبت ِ صمیمی ِگیتا ر-

در کوچه سار ِغمزده‌ی این وطن شوی.

می‌خواستی.... ولی

فریاد، در گلوی تو خونین وُ سرد گشت.

نام تو در زمانه‌ی بیداد -

همرنگ ِ درد گشت.

*

در روزگار ِآه

آیا کدام ماه؟

درجستجوی چشم تو می‌گرید.

*

منبع: گویا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.