نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2017‏/03‏/18

 

 

 

انتشار کتاب «اسلامیسم: توتالیتاریسم نوین» بقلم دکتر مهدی مظفری

در آستانه نوروز، کتاب «اسلامیسم: توتالیتاریسم نوین»، نوشتۀ دکتر مهدی مظفری، به زبان انگلیسی، توسط دو ناشر اروپایی و آمریکایی، منتشر شده است. این کتاب ماهیّت حکومت اسلامی مسلط بر ایران را مستدّل و به شیوۀآکادمیک روشن می سازد و بنیادهای نظری و شیوه های عملی بنیادگران اسلامی را مورد بررسی دقیق قرار می دهد.

این کتاب به شاپور بختیار تقدیم شده و تمام حقوق نویسنده به عنوان جایزه «شاپوربختیار» به یک و، در صورت امکان، به دو جوان ایرانی برای اثری نوشتاری یا هنری اعطاء خواهد شد. اطلاعات بيشتر را می توانيد از طريق ای ميل دکتر مظفری دريافت کنيد. توفیق این کتاب  بستگی به همّت ایرانیان آزادیخواه دارد. همّت کنید و چند نسخه بعنوان هدیه نوروزی به دوستانتان بدهید و نیز برای مقامات ذینفوذ بفرستید.

مهدی مظفری

mehdi@ps.au.dk

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.