نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2019‏/02‏/18

 

 

 

 

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تروریسم و هر نوع حرکت تروریستی را محکوم میکنیم

در روز ۲۴ بهمن ماه ۹۷ طی یک حادثه تروریستی انتحاری، حدود ۴۰ نفر از نیروهای نظامی مرزبانی کشورمان در استان سیستان وبلوچستان به شهادت رسیدند. بر ما معلوم نیست که چه افراد یا سازمان ها یا دولت هایی در پشت این واقعه جنایت بار و غیرانسانی قرار داشته اند. اما یک واقعیت روشن است و آن اینکه هر شخص یا نهاد یا دولتی که به این حرکت سبعانه و ددمنشانه اقدام نموده تا چه حد فاحشی با انسانیت و شرف و وجدان انسانی فاصله داشته است. اما درمورد وقوع این رویداد تلخ و نفرت انگیز، دو نوع قصور از سوی کارگزاران حکومتی به چشم میخورد. قصور اول، ضعف اطلاعاتی و حراستی این کارگزاران که نمیتوانند حتی از نیروهای نظامی خود مراقبت و حفاظت لازم را به عمل آورند. گویا این دستگاه های اطلاعاتی رنگارنگ فقط برای سرکوب بانوان، دانشجویان، معلمان و کارگران آموزش دیده اند و کارآیی دیگری ندارند. قصور دوم آنکه حکومت با عدم توجه به اوضاع معیشتی مردم در این استان عقب نگاهداشته شده و سایر مناطق محروم، و عدم مقابله با بیکاری و فقر، بستر لازم برای جذب نیرو توسط دستجات خشونت گرا و تشبثات آنان در ایجاد ناامنی در کشور را فراهم میکند. اگر هیئت حاکمه جمهوری اسلامی از غارت شدن منابع مالی کشور توسط مفسدان اقتصادی واقعا جلوگیری می کرد و اگر از به هدر دادن توان مالی کشور در خارج از مرزها خودداری می نمود و امکانات اقتصادی کشور، صرف ایجاد کار و توسعه در مناطق محروم می شد، زمینه لازم برای شکل گرفتن این گروه های تروریستی فراهم نمی گشت .

جبهه ملی ایران شهادت این مرزبانان ایثارگر  که در حرکت تروریستی اخیر به شهادت رسیدند را به ملت ایران و هموطنان عزیز مقیم سیستان وبلوچستان و به ویژه به خانواده هایی که عزیزان خود را در این حادثه دردناک از دست داده اند، تسلیت میگوید. و هرگونه تروریسم و اقدام تروریستی را محکوم می نماید.

 

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران –  ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷  

 

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.