نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏جمعه‏، 2018‏/11‏/23

 

 

 

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در بیستمین سالگرد شهادت پروانه و داریوش فروهر یاد و نام آنان را گرامی میداریم

بیست سال از روز اول آذرماه ۱۳۷۷ گذشت. روزی که کوردلان دشمن آزادی و بیگانه با میهن دوستی، دو آزاده وطن خواه، دوچهره درخشان نهضت ملی ایران و دو پیرو فداکار راه مصدق بزرگ، داریوش و پروانه فروهر را با ضربات متعدد دشنه از پای در آوردند و آنان را که جز عشق به آزادی و عشق به ایران گناهی نداشتند به شهادت رساندند. شگفت انگیز و حیرت آور آنکه کسانی مرتکب این جنایت فجیع شدند که از پول این مردم برای حفظ امنیت آنان حقوق می گیرند و باید حافظ و مدافع امنیت آحاد ملت باشند. ماجرای قتل های سیاسی پائیز ۷۷ به شادروانان داریوش وپروانه فروهر محدود نشد. بلکه نویسندگان ارزشمندی چون ﻣﺣﻣﺩ مختاری وﻣﺣﻣﺩجعفر پوینده و مجید شریف نیز در آن پروژه قتل های سیاسی زنجیره ای به شهادت رسیدند. در نیمه دیماه ۷۷ وزارت اطلاعات دولت خاتمی با صدور بیانیه ای مسئولیت این قتل ها را پذیرفت و انجام آن ها را به افرادی خودسر از آن وزارت خانه نسبت داد و رئیس جمهور وقت آن قتل ها را جنایات نفرت انگیز نامید. دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی تعدادی از عاملین آن قتل ها را دستگیر و محاکمه نمود، ظاهرا متهم ردیف اول در زندان خودکشی کرد و پس از پایان محاکمات فقط مجریان طرح معرفی شدند. و نام آمران و طراحان در پرده ای از ابهام باقی ماند. و از بازماندگان و خانواده های مقتولین خواسته شد که خواهان قصاص مجریان پروژه شوند اما خواسته این خانواده ها معرفی و محاکمه آمران این قتل های جنایت بار بود و پاسخ دادند که ما با مجازات اعدام مخالفیم و قصاص مجریان را طلب نمی کنیم. از نظر دستگاه قضائیه پرونده با در نظر گرفتن حکم زندان برای چند نفر از ماموران مختومه اعلام شد. ولی پرونده این قتل ها در نزد ملت ایران همچنان مفتوح است و زمانی بازگشائی شده وحقیقت این جنایات روشن خواهد گردید.

ما یاد و نام همه قربانیان آن جنایات نفرت انگیز را گرامی میداریم و به روان پاک آنان درود می فرستیم .

اول آذرماه ۱۳۹۷

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.