نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2018‏/11‏/18

 

 

 

 

به نام خداوند جان وخرد

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه ۱۳۹۷ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد:

آقای دکتر حسین موسویان به سمت رئیس شورای مرکزی، آقایان منوچهر ملک قاسمی و پروفسور صادق مسرت نواب رئیس و آقایان ضیاء مصباح و ابوالفضل نیماوری به عنوان منشی های شورای مرکزی انتخاب گردیدند.

آقایان دکتر هرمیداس باوند، مهندس هوشنگ خیراندیش، دکتر محسن فرشاد، جمشید میرعمادی و دکتر حسین موسویان به سمت اعضای هیئت رهبری انتخاب شدند.

آقایان پروفسور سیدحسن امین، دکتر علی حاج قاسمعلی، مهندس کورش زعیم، دکتر رضا گل نراقی، ﻣﺣﻣﺩ ملک خانی، ودکتر جمشید وحیدا به عنوان اعضای هیئت اجرائیه انتخاب گردیدند.

 

بیست وهفتم آبان ماه ۱۳۹۷

 تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.