نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2017‏/03‏/04

 

 

 

تهــران – جبــهه ملـی ایـران

تکریم مصدق، در پنجاهمین سالگرد در گذشت آن بزرگ مرد تاریخ ایران

دکتر محمد مصدق پس از تحمل سیزده سال حبس وحصر خانگی که بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد۱۳۳۲ به او تحمیل گشته بود در روز ۱۴ اسفند۱۳۴۵ جان به جان آفرین تسلیم نمود وبه دیار باقی شتافت .

مصدق در آغاز جوانی در انقلاب آزادیخواهانه مشروطیت ایران فعال بود و پس از آن پیام آور آن انقلاب برای نسل های بعدی گردید و تا پایان عمر برای تحقق آزادی واستقلال و عدالت اجتماعی در این سرزمین تلاش نمود. او در سال ۱۳۰۴ در مجلس پنجم در کسوت نمایندگی مردم با مخالفتی که با سلطنت رضا خان انجام داد، مورد غضب دستگاه دیکتاتوری واقع شد و تا پایان سلطنت رضا شاه در انزوا به سر برد . پس از حوادث سال ۱۳۲۰ و سقوط حکومت رضا شاه، مصدق در انتخابات دوره چهاردهم مجلس، بر کرسی نماینده اول مردم تهران در مجلس شورای ملی مستقر گردید. و در همان مجلس بود که با سخنرانی ها و تبیین مواضع خود برای ملت ایران و مطرح کردن سیاست موازنه منفی و عدم وابستگی، در مقابل دسایس مزدوران انگلیس در هیئت حاکمه و تحرکات انحرافی عوامل شوروی، در جایگاه یک رهبر ملی مورد وثوق مردم قرار گرفت. دکتر مصدق در آبانماه ۱۳۲۸ برای نیل به تحصیل آزادی ها به ویژه آزادی انتخابات، سازمان جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت و سپس او و همراهانش در مجلس شانزدهم موفق شدند، قانون ملی شدن نفت را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از تصویب نهایی بگذرانند و یک ماه بعد دولت ملی را برای اجرای آن قانون مهم و تاریخ ساز تشکیل دهند.

مجموعه افکار و رفتار دکتر محمد مصدق در طول بیش از ۷۰ سال زندگی سیاسی پر فرازونشیبش مشخصاتی را به دست میدهد که مکتب مصدق شناخته می شود. مصدق به آزادی های سیاسی عمیقا باور داشت و آزادی را سر منشاء توسعه و رفاه و اعتلای ایران می دانست. مصدق به استقلال و نبودن تحت یوغ و نفوذ اجانب به عنوان یک مسئله کلیدی برای پیشرفت و ترقی کشور می نگریست. مصدق عدالت اجتماعی را محور اصلی بقای کشور و شکوفایی آن می دانست. مصدق جز با صداقت و راستگویی با مردم رفتار نکرد. او هرگز به مردم دروغ نگفت و هیچگاه در صدد فریب آن ها بر نیامد. از مصدق در تمام مناصب و مقاماتی که کسب نمود، جز درستکاری و پاک دستی دیده نشد. و در حوزه مدیریت او هرگز فساد و سوء استفاده از اموال مردم و اموال عمومی مشاهده نگردید. اعتقاد به تخصص و شایسته سالاری و ساده زیستی از دیگر ویژگی های مصدق بود. مصدق بر سر حفظ منافع ملی تا پای جان ایستادگی داشت و هرگز منافع شخصی را بر منافع ملی ارجح ندانست.

جبهه ملی ایران در پنجاهمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی ایران به هموطنان عزیز تاکید می نماید که در اوضاع حساس کنونی کشور و وضعیت آشفته منطقه و جهان جز مطالبه آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و عدم وابستگی به قدرت های خارجی و عدم تعهد به آنها و تلاش و کوشش برای حفظ منافع ملی که همان آموزه های مصدق بزرگ است راه دیگری در پیش روی ما نیست.

 تهــران – جبــهه ملـی ایـران

 چهاردهم اسفند ۱۳۹۵

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.