نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏جمعه‏، 2018‏/11‏/30

 

 

 

گزارش کوتاه برگذاری

مراسم یادبود مهندس حمید ذوالنور

رئیس متوفی شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران

 روز یکشنبه چهاردهم مردادماه ۱۳۹۷، مطابق با پنجم اوت ۲۰۱۸، از ساعت نوزده، به دعوت نهضت مقاومت ملی ایران، مراسم یادبود مهندس حمید ذوالنو همکار دیرین دکتر شاپور بختیار و رییس سابق شورای نهضت مقاومت ملی ایران، درسالن بزرگ کافه دو پون نوفِ پاریس برگذار شد. این مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد درگذشت مهندس ذوالنور، و پخش سرود ای ایران آغاز گردید. ابتدا آقای حسن نقیبی رییس جلسه مقدمه ای درباره ی سابقه ی آشنایی و دوستی خود با زنده یاد ذالنور گفته شمه ای از صفات و سجایای او را برشمردند. سپس استاد عباس معیری به سخنرانی درباره ی رییس سابق شورای نهضت پرداختند و از جمله مراتب ایراندوستی و دلبستگی او به مکتب مصدق و به دموکراسی را با بیانات شیوای خود بر زبان راند. آنگاه نوبت به آقای علی شاکری زند یکی دیگر از دیرینه ترین دوستان زنده یاد ذوالنور و همرزم پنجاه و چند ساله ی وی رسید تا گوشه ای از یادها و تجربه های خود در این دوستی استوار و پایدار انسانی و آرمانخواهانه را بیان دارد. آخرین سخنران جلسه آقای مهندس مهدی مقدس زاده از دوستان مهندس ذوالنور در دوران مبارزات سازمان دانشجویان جبهه ملی در دانشکده ی فنی و در دوران پرافتخار مقاومت های ملیون در دانشگاه تهران رسید که بدین مناسبت از خاطرات آن مبارزات گفته سابقه و چگونگی آشنایی خود با مهندس ذوالنور در جریان آن مبارزات را شرح داد. جلسه ی یادبود مهندس حمید ذوالنور نزدیک به ساعت ۲۱ با نواختن سرود نهضت مقاومت ملی ایران پایان یافت.

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.