نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2020‏/09‏/14

 

 

 

آشنای گرامی، شما فقط مو را می بینید و ما پیچش مو را!

حمید اکبری

از جانب نزدیکی به من گفته شد که برخی از آشنایان داخل ایران و خارج از کشور در پیامی برای من گفته اند: «خب نوید افکاری که خودش آدم کشته است و پس تکلیف خانواده مقتول برای عدالت خواهی چیست و چرا من و خیل دیگران که برای نوید سنگ به سینه می زنیم، در مورد مقتول و خانواده مقتول سکوت می کنیم.» این منتقدان البته حق دارند که بپرسند ولی به نظر می آید که ایشان بیشتر مو را می بینند تا پیچش آنرا.

نخست، مخالفت با اعدام نوید افکاری، مخالفت با خود اعدام برای هر آدمی، چه با گناه و چه بی گناه، است. دوم، هیچ دادگاه عادلانه و شفافی با حضور یک هیئت منصفه بی طرف برای نوید تشکیل نشد. سوم، اعتراف به قتل نوید افکاری به زور شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی بوده است و در هیچ دادگستری عادلانه، چنین اعترافی مورد قبول نیست. چهارم، دستگاه قوه قضاییه حکومت اسلامی بوسیله یک نفر آمر و عملن مجری به قتل هزاران زندانی سیاسی اداره می شود و بنابراین از صلاحیت ملی و بین المللی برای تعیین جرم و اجرای مجازات آن خارج است. پنجم، گروهی بی شمار از میان مردم ایران و از همه مجامع بین اللملی از دولت جمهوری اسلامی خواستند که نوید، یک قهرمان کشتی، را اعدام نکند. جمهوری اسلامی به افکار عمومی جهان بی اعتنایی کرد و با اعدام نوید، دهان کجی کرد. حال آنکه قاتلان این حکومت، مانند آمران و شماری از مجریان قتل های زنجیره ای و اعدام ها ۶۷، و دکتر شاپور بختیار و بسیاری دیگر قربانیان این نظام، راست راست راه می روند و از مواهب حکومتی برخوردارند. در پایان، من بیش از پیش نسبت به قتل نوید افکاری ابراز انزجار می کنم و می گویم، آشنای گرامی، شما فقط مو را می بینید و ما پیچش مو را!

#نوید_افکاری_را_کشتند

منبع: فیس بوک حمید اکبری

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.