نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2019‏/08‏/08

 

 

 

 

گزارش برگذاری

مراسم بزرگداشت شاپور بختیار

برگرد مزار وی

به مناسبت بیست و هشتمین سال قتل

آخرین نخست وزیر نظام مشروطهی ایران

 

روز سهشنبه ۱۵ مردادماه جاری، برابر ۶  اوت ۲۰۱۹،  طبق دعوت عمومیِ نهضت مقاومت ملی ایران برای بزرگداشت دکتر شاپور بختیار در محل مزار آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ی ایران به مناسبت بیست وهشتمین سال قتل فجیع او و دستیار وفادارش سروش کتیبه، با وجود باران سیل آسایی که از ساعتی پیش در شهر پاریس باریدن گرفته بود، جمع بزرگی از هموطنان در این محل گردآمدند.

بسیاری از هموطنانی که هرساله دراین مراسم گردمی آمدند و برخی از آنان از طریق تماس های شخصی تاریخ و ساعت آن را نیز پرسیده بودند به علت باران بسیار شدید موفق نشدند در محل حضور یابند. با اینهمه بسیاری نیز حضور یافته بودند و بعضی نیز به همین علت با اندکی تأخیر خود را به محل رسانیدند.

از آنجا که شدت باران همه وسائل فنی تدارکات برای برگذاری مراسم بزرگداشت را از کار انداخته بود، پس از نزدیک به یک ساعت انتظار و پس از کاهش از شدت باران مراسم همراه با پخش سرود ای ایران و به صورت ساده و گذرایی که به ایراد سخنرانی و قرائت پیام ها کمترین امکانی نمی داد، با سپاس از حاضران از سوی مسئول برگذاری و بیان خلاصه ی بسیار کوتاهی از سخنان یکی از سخنرانان، تهیه ی فیلم هایی از سوی گزارشگران و سپس پخش سرود نهضت مقاومت ملی ایران برگذار گردید.

با قطع باران، با آنکه مراسم رسماً پایان یافته بود و همچنان عده ای دیگر که باران سبب تأخیر آنان شده بود از راه می رسیدند، حاضران تا مدت درازی از محل برگذاری مراسم پراکنده نمی شدند.

متن سخنرانی ها و پیام های رسیده به تدریج منتشرخواهد شد.

 

 

 

 

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.