نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏چهار شنبه‏، 2021‏/08‏/11

 

 

 

پیام

جوانان نهضت مقاومت ملی ایران در خارج کشور

برای مراسم سی امین سالگرد قتل

 دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

هم‌میهنان

۴۲ سال پیش از همان روز نخست که سیاهی«فتنه» و «استبداد نعلین» با همکاری و حمایت‌های دولت‌های استعماری و همچنین خیانت‌های نااهلان بر ایران‌زمین مسلط شد، «دکتر شاپور بختیار» پرچم مبارزه با «استبداد نعلین» را که آنهمه از خطرش به همه هشدار داده بود به دست گرفت و در کنار یارانش «که هم اکنون افتخار هم رزمی با آنان را در ابتدای کارنامه خود ثبت می‌کنیم» تا آخرین روز حیات خود تمام قد در این سنگر مقاومت در پاسداری از میهن خویش بی وقفه کوشش کرد.

این مایه خوشبختی ماست که بزرگان ما، کسانی که در طول این سال‌های سیاهی که رژیم با تمام توان خود فشار، تهدید، ترور و تبلیغات مسموم بر علیه اندیشه‌های دکتر بختیار و نهضت مقاومت ملی ایران انجام داده و می‌دهد مشعل مبارزه و مقاومت را تا به امروز حفظ کرده اند و روشن نگاه داشته‌اند تا امروز ما جوانان با افتخار این مشعل را به دست گیریم و در مسیر رسیدن به ایرانی دموکراتیک و لاییک راه پیماییم.

امید است قدرشناسی ما «جوانان نهضت مقاومت ملی ایران» از کوشش‌های «اعضا و هواداران نهضت مقاومت ملی ایران» که یادگاران زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار می‌باشند التیامی بر زخم‌های ناشی از فقدان نیروهایی باشد که اکنون در میان ما نیستند و کوشش‌های ما کارآمدی هر چه بیشتر نهضت مقاومت ملی ایران را ارتقاء بخشد و این نهضت با تکیه بر نسل نو با فراست و هوشمندی مسیر‌های جدیدی را برای توسعه کمی و کیفی مبارزات و مقاومت در بین مردم ایران ترسیم کند.

در راستای تحقق این فرض نیاز است که روحیه تفکر و مقاومت در جامعه امروز گسترده‌تر شود و ما جوانان با راهنمایی‌های زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار و با هم افزایی اراده‌ها به وظیفه و تکلیف انسانی، تاریخی و ملی میهنی خویش در مقابل سرزمین‌مان ایران و آیندگان در حرکت «جوانان نهضت مقاومت ملی ایران» عمل خواهیم کرد، و با شناخت دقیق گذشته به منظور کمک به سازمان یافتن مبارزات مردم، با آگاهی کامل نسبت به تحریف‌ها، نه در بازی‌های سیاسی بلکه در میدان عمل، به این امر مهم جامع عمل خواهیم پوشاند.

ما کیستیم؟

ما جمعی از جوانان «از داخل و خارج ایران» پیرو اندیشه‌های دموکراسی خواهانه «دکتر شاپور بختیار»  آخرین نخست وزیر قانونی ایران در مسیر تحقق آرمان‌های ملیگرایی نهضت مقاومت ملی ایران هستیم که با بیزاری و نفرت از دستگاهی که، به ادعای مضحک نمایندگی خدا، همهی اهرمهای قدرت را در دست لایهی اجتماعی کوچکی موسوم به «روحانی» و زائدههای آن متمرکز ساخته، و با بیش از چهل و دو سال فتنه و ویرانگری در درون مرزها و در خارج از کشور، ملتی بزرگ و تاریخی را از اصلیترین و حیاتیترین حقوق خود محروم ساخته، اکثریت عظیم آن را به خاک سیاه نشانده و هستی کشور را از بنیاد به خطر انداخته است، با افتخار در پی براندازی این فتنه‌گران و دزدان قیام ملی مردم ایران، برای برقراری حکومتی دموکراتیک و لاییک در کنار یکدیگر و با دعوت به همبستگی گام بر میداریم.

هم میهنان

 ایران ما با گذر از گردنه‌های سخت و غرور آفرین مسیر خود را استوار و پرافتخار طی نموده و از این مسیر ویرانگر نیز زنده و سربلند گذر خواهد کرد و همچنان زنده و پایدار خواهد ماند.

آن چنان که «دکتر شاپور بختیار» گفت: "با وجود تلاشی که از هرسو می شود تا شما را از وطن، از ملی گرایی، از دموکراسی مایوس و دور کنند شما زنده باشید، امیدوار باشید و نگذارید آن آتش دل تان خاموش شود. من تا زنده ام این مبارزه را ادامه میدهم و بعد میخواهم پیش از مرگ ده ها نفر را ببینم که این کار را ادامه می دهند. خالی از حجت نمی ماند جهان."

اکنون وظیفه ما جوانان است که این کار را ادامه دهیم.

جوانان نهضت مقاومت ملی ایران خارج از کشور

ایران هرگز نخواهد مرد

 

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.