نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/08‏/09

 

 

 

پیام جوانان نهضت مقاومت ملی ایران

به

مراسم بزرگداشت شاپور بختیار

 

از چهارگوشه ی سرزمین ‌مان ایران درود میفرستیم بر روان پاک جانباختگان راه آزادی میهن و به ویژه شادروان دکتر شاپور بختیار، شادروان عبدالرحمن برومند و  شادروان سروش کتیبه.

امروز سی‌ویکمین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه به دست اهریمنان جمهوری اسلامیست که بیش از ۴۳ سال است ملت ما و سرزمین ما را به گروگان گرفته است. او نخست‌ وزیر آخرین دولت ملی در نظام برخاسته از فرهنگ هزاران‌ساله‌ی سرزمینمان و نهضت پرارج پدران مشروطه بود. او تمام زندگی خود را در راه زنده نگاه‌داشتن آرمان های نهضت مشروطیت و نهضت ملی ایران صرف کرده و در بزنگاهی تاریخی که اکثریت افراد و گروه های سیاسی یا فریب خورده یا در سهم‌خواهی از قدرت سعی‌داشتند در نزدیکی به خمینی از هم پیشی‌بگیرند تلاش کردند نظام دموکراتیک مشروطه‌ی پادشاهی را در شکل قانونی آن زنده‌گرداند و مشروطه را زنده‌‌سازد.

دکتر بختیار آخرین نخست وزیر قانونی پیش از پرانتز سیاه جهل و جنون جمهوری اسلامی و بلاتردید نخستین اپوزیسیون ملی در برابر این رژیم تبهکار بود. جمهوری اسلامی در دو سوءِ قصد تلاش کرد تا او را از میان بردارد تا مبارزه با این رژیم از سردار و رهبر انکارناپذیر خود محروم شده دچار ناتوانی گردد. اما نمی‌دانست تنها جسم او را از میان می‌برد اما یاران او و در کنار آنان ملت ایران از پای نمی نشینند و راه او همیشه برای هر ایرانی میهن‌دوست و آزادی‌خواهی زنده و معتبر خواهدبود.

امروز رژیم برآمده از جهل و عقب‌ماندگی بیش از هر زمان دیگری ضعیف و منزوی شده است و برای براندختن آن اینک وظیفه‌ی تاریخی ماست که از راهی  که او آغاز کرد، پیروی کرده و آن را به سرانجام برسانیم.

امروز ما جوانان نهضت مقاومت ملی با اراده‌ای آگاهانه و سستی‌ناپذیر در راه بزرگ‌مردان و بزرگ‌زنان این سرزمین گام‌نهاده و همداستان با همه‌ی رزمندگان راه رهایی وطن در راه آزادی میهنمان با دشمنان ایران به هر نام و مسلکی که باشند با تمام نیرو مبارزه خواهیم‌کرد.

ما اطمینان داریم که پیش‌روان ما در این راه کنار ما خواهندبود و بیش از پیش آموزه های دکتر بختیار را مشعل راه ما قرار دهند.

به امید روز فرخنده‌ای که با آزادی خاک میهن پیکر او و‌ تمام ایراندوستانی که دور از وطن به امانت به خاک سپرده‌شده‌اند بتوانند در خاک پاک ایران برای همیشه آرام‌بگیرند.

 

ایران هرگز نخواهدمرد

جوانان نهضت مقاومت ملی ایران

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.