نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/08‏/09

 

 

 

پیام هواداران نهضت مقاومت ملی ایران

به

مراسم سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

مراسم را با یاد و خاطره ی جانباختگان راه آزادی ایران ندا آقاسلطان، پویا بختیاری، آزاده ضربی، نوید افکاری، نیکیتا اسفندانی، احسان خیری، سهراب اعرابی، ستار بهشتی و هزاران تن دیگر قربانیان دستگاه جنایتکار حاکم در کشور شروع میکنیم.

امروز  در سی‌ویکمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه در حالی که رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی خشونت و دشمنی با ملت بزرگ ایران را به نهایت رسانده، اینجا گرد هم آمده‌ا‌یم تا یاد آن دو عزیز را زنده نگاه‌داریم و همدردی خود با ملت ایران و پشتیبانی از او را ابراز داریم.

درسی که دکتر شاپور بختیار به نسل ما داده‌است درس شجاعت، شرافت و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران بود، حتی با کسی که سال ها وی را در زندان های خود افکنده‌بود.

یکی از ویژگی‌های شخصیت وی شجاعت است. بختیار توان آن را داشت که یک‌تنه در مقابل آن طوفان سهمگین بایستد و با صدای بلند به مردم بگوید که مردم به‌هوش باشید این صدای نعلین آخوند هاست. 

امروز ۴۳ سال که از آن دگرگونی سیاسی و اجتماعی ویرانگر در ایران می‌گذرد، صدای او رساتر و  درک سخنان او آسان‌تر شده‌است.

امسال این پیام را با یاد مهندس حمید ذوالنور ،عضو دیرپای جبهه ملی و حزب ایران، یار وفادار زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار و رئیس سابق شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران، که دور از وطن و پس از عمری مبارزه در راه آزادی ایران واستقرار حاکمیت ملی در وطن، چشم از جهان فروبست و همواره و هر ساله در اینجا حاضر بود، به‌عنوان ادامه‌ی راهش ادامه می‌دهیم: 

او با نقل قولی از کنفسیوس از جایگاه والای عشق و ایمان، از خرد و از دلیری در فضیلت و برتری بختیار به عنوان یک انسان سخن می گوید.

عشق و ایمان بختیار براساس آنچه خود گفته‌است و زندگی سیاسی او هم بر آن  گواهی می‌دهد و انگیزه و پشتوانه‌ی اصلی تمام کوشش های اجتماعی اوست . 

بر سنگ مزار وی نیزاین بیت از حافظ نوشته شده‌است:

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم

آری! او نهراسید تا صدای پای مقاومت او امروز در کف خیابان های ایران در برابر «استبداد دینی» شنیده‌شود و امروز ما شاهد این صداها در جای جای ایرانزمین  باشیم. 

آری! او نهراسید و امروز،  در در کوچه پس کوچه ها و خیابان ها هر کسی فریاد میزند و در برابر « دیکتاتوری نعلین» مقاومت می کند.

ای کاش او این روزها را نیز شاهد بود و می‌دید که چگونه دختران سرزمینش «بی هیچگونه هراسی از ماشین سرکوب و زندان، حق انتخاب پوشش خویش را»، کارگران آن  ش «حق نان و زندگی انسانی را»، مادرا ن «دادخواهی فرزندانشان را» فریاد میزنند که یا در جبهه‌ی جنگ با بیگانه یا در کف خیابان در نبرد با اهریمن در خانه،  جانشان را فداکردند» 

او بی شک پیشوای مقاومت در برابر «استبداد دینی» بود و این فریادهای امروز در سرزمین‌مان حاصل اندیشه های اوست؛ اندیشه‌ای که وی بقیمت نثار جان خویش آن را شکست ناپذیر کرد .

آری! امروز ملت سرزمینش اندیشه او را فریاد میزنند« : رو به میهن، پشت به دشمن»

ای کاش که  می‌بود و می‌دید که امروز چگونه راه ما «هواداران نهضت مقاومت ملی ایران» در پرتو اندیشه های او روشن است و به این راه ایمان داریم.

آری! ما به این راه ایمان داریم.!

ما، «هواداران نهضت مقاومت ملی ایران،» هر سال در سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار، عزیز از دست رفته ی مان، بر سر آرامگاهش گرد میآییم تا ادای احترام کنیم اما به عنوان «هواداران نهضت مقاومت ملی ایران» به این محفل و این گردهمایی سالانه به نیتّ مویه‌گری و عزاداری نمی‌آییم و قصدمان ذکر نام  و گفتن رثای آن بزرگ مرد نیست. زیرا آن «خطری که موجودیت و وحدت کشور را تهدید میکرد» اکنون ۴۳ سال است که آسمان سرزمین مان را سیاه کرده است و هر روز که میگذرد سرزمین ما را به ورطه‌ی نابودی نزدیک تر می‌سازد.»

آری! ما با الهام از سرمشق او، در طول سال، نیز دست روی دست نمی‌گذاریم و به مبارزه با نظام جمهوری اسلامی تا نابودی حتمی آن ادامه می‌دهیم.

حرمت در خور بزرگمردی چون او، زنده نگهداشتن میراث سیاسی اوست و  امسال نیز ما هواداران نهضت مقاومت ملی ایران برای تجدید عهد به بر مزار او گردآمده‌ایم.  و همصدا با او فریاد می‌زنیم که:

ایران هرگز نخواهد مرد. 

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.