نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/08‏/09

 

 

 

با سپاس از مسئولین و اعضای محترم نهضت مقاومت ملی ایران برای برگذاری آئین ۳۱ امین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر مشروطه ایران به وسیله جمهوری اسلامی، و با ادای احترام به آن بزرگمرد تاریخ ایران و نیز حاضرین محترم در مراسم ۶ اوت ۲۰۲۲ در آرامگاه مونپارناس، متن زیر را به مناسبت این سالروز اندوهناک تقدیم می دارم.

حمید اکبری

پیام دکتر حمید اکبری به مراسم

بزرگداشت شاپور بختیار

شاپور بختیار فریادگر وجدان های بیدار تنها

 «در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجود داشته‌است که برای مقابله با آن می‌باید از موضعی محکم وارد عمل شد و اغلب در این موقعیتهای حساس انسان تنهاست.»

دکتر شاپور بختیار، دی‌ماه ۱۳۵۷

در دی‌ماه ۱۳۵۷، بخت یار دموکراسی خواهان ایران شد که دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر مشروطه‌ی ایران شد. بختیار از مسند نخست وزیری سی‌وهفت روز پی‌در‌پی به مردم ایران هشدار داد که با به قدرت رسیدن آخوندها، دیکتاتوری ازنفس‌افتاده‌ی چکمه جای خود را به یک دیکتاتوری تازه‌نفس نعلین خواهد‌داد که آینده‌ای به‌مراتب دهشتناک تر را برای ایران به بار خواهدآورد. ایکاش در پی بهمن ۱۳۵۷، با استقرار دموکراسی در ایران، هشدارهای بختیار در ایران بیهوده می‌شد. ولی افسوس و صد افسوس که پیروان خمینی "امت وار" با فریادهای مرگ بر بختیار دولت قانونی را به‌سود حکومت ولایت فقیه به‌سرکردگی آخوندی انتقامجو به نام خمینی با همکاری بسیاری از سیاسیون و روشنفکران و سرانجام "ارتش بی‌طرف" سرنگون کردند. انقلاب واپسگرای اسلامی، ملت ایران را دچار شکستی سهمگین، فاجعه آمیز و خونبار کرد. شکستی که ما ۴۳ است از مصیبت ها و رنج های ناشی از آن همه‌روزه به خود می‌پیچیم و از شدت درد جانسوزش، بر زمین و زمانه، هم با زبان خودمان و هم از زبان زندانیان سیاسی، مادران آبان، سپیده رشنوها و هم‌میهنان بهایی‌مان، نفرین‌می‌کنیم. بختیار می‌دانست که در آینه‌ی وجدان، انسان همیشه تنهاست. از اینرو بختیار در پذیرفتن مسئولیت نخست‌وزیری، نخست یک سیاستمدار نبود، بختیار در هیاهوی شگرف دست و پاشکستن برای اعلام عبودیت به خمینی و اظهار تنفر از شاه، انسانی بیدار در کنکاش با وجدانش بود. وجدانی که به او نهیب‌می‌زد: موضوع پنج سال زندانی شدنت در دستگاه آریامهری نیست، موضوع محرومیت های بیست‌و‌پنج‌ساله‌ی شغلی و مالی‌ات نیست، موضوع متلاشی شدن خانواده‌ات نیست، موضوع قتل پدرت در دستگاه رضا شاه نیست، موضوع دفاع از سنگر قانون اساسی مشروطه برای ایرانیان است، موضوع نگهداری میراث مصدق و نهضت ملی ایران است، موضوع تثبیت امر مبرم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است، و از همه چیز مهمتر، موضوع، موجودیت، سربلندی و بهروزی ملت ایران است. آری با انتخاب راهکار نخست وزیری برای هشداردادن به هم‌میهنان با هدف نجات ایران، بختیار یگانه بخت یار دموکراسی خواهان ایران در مقابل این پرسش نسل های پس از انقلاب است که می‌پرسند چرا در آن جنون همگانی سال ۵۷، هیچکس نبود که مردم را راهنمایی دگرگونه باشد؟ آنگاه که این پرسشگران نیک بنگرند، به پیکره و پیام مردی پی‌می‌برند که در مبارزه و مقابله با فاشیسم ویرانگر شیعی والیت فقیه خمینی و اعوان و انصار هنوز در قدرتش، آخرین فریاد دموکراسی را برای ایران سرداد  پس بس عبث بود که حکومت سفله‌پرور جمهوری اسلامی ۳۱ سال پیش گلویت را با آن زبان راستگو پاره‌کرد. چون سالهاست که پیام دموکراسی‌خواهی و ضد حکومت دینی‌ات از گلوی بغض‌آلود میلیون ها ایرانی فریادزده‌می‌شود و به‌زودی تومار جنایت ها، فساد و پلشتی حکومت ولایت فقیه علی خامنه‌ای - از آمران قتلت - را درهم‌می‌پیچد و در گورستان تاریخ دفن‌می‌کند. و بدین‌سان پرواز مرغ طوفان حماسه‌ای همچنان باقی و جاری است که آوای آغازین و فرجامینش این بود:

ایران هرگز نخواهد مرد.

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.