نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2021‏/07‏/29

 

 

 

 

رضا فرمند

خوزستان، معنای آب را فریاد می‌زند

 

خوزستان، معنای آب را فریاد می‌زند

خوزستان، معنای تشنگی را فریاد می‌زند

خوزستان، معنای چپاول و بیداد را فریاد می‌زند

 

چه حاکمان عجیبی!

به شریان‌های آبی شهر

هر جور که خواستند دست می‌برند

بی‌انکه از شهروندان بپرسند

 

چه حاکمان عجیبی!

هورالعظیم را کز آبزیان موج می‌زند،

زندگی ماهیگر است

و به آب و هوای شهر تنیده است، می‌خشکانند

بی‌آنکه به هشدارهای زیست‌شناسان وقعی نهند

 

بستر رودهای خروشان خوزستان

شادابی زنان و مردان

و آینده‌ی جوانان

از خشکی، ترک برداشته است

و تشنگان، همچو چارپایان

به روی آبچاله‌های آلوده، خم می‌شوند

 

آب، زندگی‌ست

رود و نخل و دام و پرنده و انسان

شکل‌های زیبای آب‌اند

 

آب، برهنه‌ات می‌کند

آب، هر نقش‌ای را راست می‌نمایاند

به آب که بنگری، می‌گوید که کیستی

 

دور باد دست این خدامردان

از اداره‌ی آب‌ها

و از زندگی انسان‌ها

 

منبع: گویانیوز

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.