نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2020‏/03‏/24

 

 

 

 

شما در ایران، تمام شده‌اید

رضا فرمند

 

 

چه تلخ!

چه دردناک!

قلتشن‌ دُرشت‌گویی را برمی‌گمارند

تا زیبایی طبیعی و هوش‌ربای زنان را

که راه‌های آینده را به خویش می‌کشد

در کوچه‌ها و خیابان‌ها غلط گیری کند

*

چقدر سیاهی در لایه‌های حجاب انباشته ‌است

چقدر تباهی در لا‌به‌لای عبا انباشته است

چقدر حلقه‌ی طناب

درون عمامه‌ای پیچیده است

*

در روز روشن

با سر بریده، دست و پای قطع‌ شده جمله‌ می‌سازند

و خم هم به ابرو نمی‌آورند.

*

در روز روشن

به سنگسار، کراوات می‌بندند

تا بتوانند آن را در چشم جهان متمدن پذیرفتنی کنند

و شرم هم نمی‌کنند

 

دین شما با هزاران دهان‌اش

یکریز حرف می‌زند

یک گوش شنوا اما

در سیستم پیچیده‌اش نیست.

 

ارمغان کیش شما

جز از گشودن قلچماق‌های‌ بی‌فرهنگ

به روی زنان و روشن‌اندیشان چه بود؟

 

چکیده‌ی بینش مقدس‌تان مگر نه جز این است:

- یا چون ما باید بود یا نباید بود-

کاش درون‌تان در برون‌تان پیدا بود

شما براستی چقدر همانند انسان‌اید

*

چه بی‌هوده است

پوشاندن رسم و رسوم قبیله‌ای عتیق

به جهان‌شهر پُرشتاب دیجیتالی

*

ایران، حرف‌های شما را از منبرها و مناره‌ها شنید

ایران، حرف‌های شما را از بگیر و ببندها

از نگو و نخندها، از نپوش و ننوش‌ها

از نبین و نپرس‌ها شنید

ایران، حرف‌های شما را از زورگویی‌ها

از شلاق‌ها و زندان‌ها

از تجاوز‌ها و ترورها

از دارها و گلوله‌ها شنید.

*

چهل سال آزگار

شما چهل هزار تن حدیث و آیه و روایت را

در گوش‌های ایران جیغ زدید

و زندگی‌اش را هرجور که خواستید شخم زدید

و تخم هر چه را که خواستید در آن افشاندید

ایران ولی ریشه‌های باستانی خود را جست

درخت تنومند خود شد

اکنون شما لجوجانه

به خوردن خانه و میزبان روی‌ آورده‌اید

شما در ایران، تمام شده‌اید

*

اکنون در سراسر ایران، پرسش آگاهی می‌بارد

شرشر پرسش‌ها

از میان گفت‌و‌گوها و نوشته‌ها شنیده می‌شود

پرسش‌هایی که جوی‌می‌شوند؛

رود می‌شوند؛ سیلاب می‌شوند

 

اکنون ایران،

با‌ فوج‌فوج زنان‌ فرزانه

پای‌کوبان و زلف‌افشان

از حجاب‌های شما شما گذر می‌کند

 

اکنون ایران،

با مشعل زبان فردوسی

و با چراغ هزاران پرسش

از فرهنگ سیاه شما گذر می‌کند

 

اکنون ایران،

با مهر و راستی زرتشت

از دُرُشتی و دروغ شما گذر می‌کند

 

منبع: گویا

 

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.