نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2019‏/07‏/04

 

 

 

 

فراخوان گزارشگران!:

به کمپین دفاع از دستگیرشدگان هفت تپه بپیوندیم!

 آزادگان و مدافعان حقوق کارگر!

دو ماه گذشت و همچنان زنان و مردانی که در دفاع از حقوق کارگران در برابر مجلس جمهوری اسلامی تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار کردند، در اسارت بسر میبرند. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیسا اسداللهی و پر شمار فعال کارگری و معلمان و دانشجویان و همچنین آزاد زنان دیگر در بازداشت بسر میبرند. سهیل عربی، امیر علیقلی، ساناز الهیاری، و امیرحسین محمـدی‌فر و همچنین اسماعیل عبدی، محمـد حبیبی، و محمود بهشتی لنگرودی، سه عضو سرشناس کانون معلمان نیز از جمله زندانیان رژیم هستند.

تعدادی از این عزیزان هم اکنون در میان زندانیان بخش جرائم عمومی نگهداری میشوند. چندی پیش یکی از زندانیان سیاسی در همین شرایط بقتل رسیده است. جان این زندانیان در خطر جدی است. شرایط طاقت فرسا و غیرانسانی نگهداری این زندانیان از یک سو و محکومیت قرون وسطایی این شریفترین انسانهای عزیز به حبس های طولانی مدت از سوی دیگر هزینه های بسیاری را به آنها و خانواده هایشان تحمیل کرده است. قوه قضائیه رژیم پاسخ هر صدای حق طلبانه و انسانگرا را با داغ و درفش میدهد و سرکوب میکند. جای تامل نیست و بر همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسان است که صدای اعتراض آنها باشند و همبسته و پیوسته از حقوق کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان ازاده کشورمان دفاع کنند.

برچیده باد بساط ستم حاکم!

ما فعالین سیاسی و اجتماعی و نهادها و رسانه ها بسهم خود این صدای دادخواهانه را طنین می افکنیم و به کمپین دفاع از دستگیر شدگان هفت تپه  می پیوندیم:

برای تحقق آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری و فعالین سیاسی و اجتماعی و همه زندانیان سیاسی

گزارشگران

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.