نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2019‏/06‏/22

 

 

 

 

بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی - سیاسی در ایران:

«عبور کامل» از جمهوری اسلامی

هموطنان گرامی،

ما ۱۴ تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می‌دانیم و با نشانه رفتن دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا "قانون اساسی" و جایگاه ولی فقیه و "رهبری" است، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم!

به بیانی واضحتر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد.

ما ۱۴ تن، در پی "گذار کامل" و مسالمت‌آمیز از این رژیم «ایران ویران کن» و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم.

ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده‌اش برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد!

پس آنچه که ما ۱۴ تن با انتشار نخستین بیانیه‌ خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای «عبور کامل» از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق به همه آزادی‌خواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است.

 

امضاکنندگان:

۱- ﻣﺣﻣﺩ ملکی

۲- گوهر عشقی ( مادر شهید ستار بهشتی )

۳- حوریه فرج زاده ( خواهر شهید شهرام از شهدای ۸۸)

۴- هاشم خواستار

۵- ﻣﺣﻣﺩ کریم بیگی ( پدر مصطفی از شهدای ۸۸)

۶- ﻣﺣﻣﺩ نوری زاد

۷- ﻣﺣﻣﺩ رضا بیات

۸- ﻣﺣﻣﺩ مهدوی فر

۹- کمال جعفری یزدی

۱۰- زرتشت احمدی راغب

۱۱- رضا مهرگان

۱۲- عباس واحدیان شاهرودی

۱۳- ﻣﺣﻣﺩ حسین سپهری

۱۴- جواد لعل ﻣﺣﻣﺩی

 

در این رابطه

درخواست ۱۴ تن از فعالان مدنی- سیاسی داخل کشور

برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

 

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.