نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2014‏/07‏/01

 

 

 

گزارش برگزاری صدمین سال تولد  دکتر شاپور بختیار در هند

به مناسبت صدمین سال تولد زنده یاد دکتر بختیار، نهضت مقاومت ملی‌ ایران شاخه هند جلسه ای‌  در بزرگداشت این شخصیت والا برگزار نمود. ابتدا سرود ای‌ ایران نواخته شد و سپس یک دقیقه سکوت  به منظور ادای احترام به آن‌  رهبر فقید اعلام شد.

حاضرین در این جلسه با هم در مورد زندگی دکتر بختیار و مبارزات او‌ برای برقراری آزادی و حکومت قانون در ایران گفتگو کردند و شهامت و ایستادگی او‌ را در برابر هر نوع دیکتاتوری ستودند. در این جلسه علاوه بر اعضا ی نهضت چند تن‌ از ایرانیان مبارز و تعدادی از دوستان هندی نهضت شرکت داشتند. همگی‌ اعلام داشتند که تا برقراری دموکراسی‌ و حکومت قانون در ایران با الهام از مبانی و اصول فکری دکتر بختیار به مبارزه علیه  رژیم اسلامی  ادامه خواهند داد.

در این جلسه نوشته آقای نیو نابت، بیاد بختیار در یک صدمین زاد روز او ، و متن "ما چه میگویم ، ما چه می‌خواهیم" , بین شرکت کنندگان پخش شد.

 

ایران هرگز نخواهد مرد

با احترام

نهضت مقاومت ملی‌ ایران شاخه هند