نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2013‏/01‏/31

54

 

 

روزنامه اطلاعات چهاردهم بهمن

بختیار: دموکراسی را وجه المصالحه سازش با خمینی نمی کنم

 

روزنامه اطلاعات چهاردهم بهمن در صفحه دوم خود بخش هایی از چند مصاحبه نخست وزیر با رسانه های گروهی خارجی را آورد. بختیار در مصاحبه با رادیو کانادا گفت: «هر نوع دگرگونی در حکومت ایران باید از راه انتخابات آزاد صورت گیرد و نه توسط گروهی مردم هیجان زده که در خیابان به راه می افتند.»

وی گفت که مایل است با آیت الله خمینی دیدار کند، اما آیت الله باید درک کند دولت من قانونی و تنها دولت در ایران است.

بختیار می افزاید: «تمام عمرم در راه برقراری دموکراسی در ایران مبارزه کرده ام و با خمینی و یا هر کس دیگر اصول دموکراسی را وجه المصالحه قرار نخواهم داد.»

بختیار در مورد اعلام قریب الوقوع جمهوری اسلامی توسط آیت الله خمینی می گوید: «من نخست باید بدانم که جمهوری اسلامی چیست و سپس بگویم آیا قبولش خواهم کرد یا نه.»

وقتی در مورد مصالحه با آیت الله خمینی از بختیار سوال شد جواب داد: «اگر در این سازش، دموکراسی، انتخابات آزاد و اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت شود با آن موافقم، اما در مورد بعضی مسایل و اصول نه با شاه  سازش خواهم کرد و نه با خمینی.»

بختیار گفت: «بیست و پنج سال است که با خودکامگی و فساد حکومت شاه مبارزه کرده ام.»

و افزود: «دست به نوعی انقلاب بر ضد شاه زده ایم. اکنون نباید یک دیکتاتوری را جانشین آن دیکتاتوری کنیم.»

شاپور بختیار در مصاحبه ای دیگر با رادیو ملی فرانسه گفت: «موجودیت و وحدت کشور بر همه مسایل دیگر از جمله خمینی، شاه و قانون اساسی مقدم است.»

وی در مورد مناسبات آینده اش با آیت الله خمینی تاکید کرد که «قدمی» در راه نزدیک شدن به وی برداشته شده است و افزود: «من درها را همچنان باز خواهم گذاشت.»

وی به سوال مربوط به احتمال تشکیل یک دولت وحدت ملی پاسخ مساعد داد و تاکید کرد که با شخصیت هایی چون مهدی بازرگان در تماس است.

نخست وزیر ایران درباره ارتش گفت: «از ۵٠ سال پیش هرگز سابقه نداشته است که ارتش اینچنین از یک نخست وزیر پیروی کند»

و افزود: «این ارتش نیست که فرمان می دهد بلکه ارتش باید در خدمت سیاست دولت باشد.»

بختیار در مصاحبه با رادیو مونت کارلو نیز گفت: «اگر مردم به یک ستاد یا یک تانک حمله کنند، یا اقدام به تیراندازی و پرتاب کوکتل مولوتف کنند به آنها پاسخ داده خواهد شد.»

نخست وزیر ایران گفت که با همه توانایی می کوشد که از بازگشت دیکتاتوری به کشور جلوگیری کند.

بخشی از روز شمار دولت بختیار

از سایت سعید بشیرتاش

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.