نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2019‏/10‏/05

 

 

 

سرود نهضت مقاومت ملی ایران

 

۱

 

ایرانی! خیز و برپا  بدار

رسم و ره پایداری را

بُگسل به نیروی همبستگی

زنجیر بردگی و خواری را

 

ایران تو قبله ی هر امید

آباد زی! آزاد زی!

از همت شیران خود

خرم و جاودان باش و شاد زی!

 

تـــــــــــا ! گردش اختران برپاست

ایران هرگز نخواهد مرد!

مـــــــــا! جمله جانبازان ایران ایــــــــــم

از ............! مرد و زن و کَلان و خرد

 

آرمان مــــــــا! آزادی است

جان را به آزادی شادی است

گر همه به کشتن تن دهیم

زان به  که کشور به دشمن دهیم !

 

 

۲

 

آزادی ! ای خجسته همای!

بی تو جهان سربه‌سر  زنـــدان

ای برترین گوهر مردمــــی

باز آی و با ما بمان جاویدان

 

ما در رهت سر و جان دهیم

آزادی ! آزادی!

آز پرتو سیمای تو

دل شود غرقه در نور شادی!

 

تـــــــــا ! خون در رگ ایرانی جاری است

ایـــــــــــــران هرگز نخواهد مرد

مــــــــا !  جمله جانبازان ایرانیـــــم

گیل و آذری  بلوچ  و کرد

 

آرمان مــــــــا!   آزادی است

جان را به آزادی شادی است

گر همه به کشتن تن دهیم

زان به  که کشور به دشمن دهیم !

 

 

علی شاکری زند