نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏جمعه‏، 2019‏/02‏/08

 

 

 

گزارش گردهمآیی

به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد

تشکیل دولت ملی شاپور بختیار

بنا به دعوت نهضت مقاومت ملی ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا و به منظور بزرگداشت چهلمین سالگرد تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار، در روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه (سوم فوریه) با حضور جمعیت کثیری از هموطنان کشورهای مختلف اروپا در شهر کلن گردهمآیی بزرگی برگذارگردید.

در آغاز سرود ای ایران پخش گردید و سپس رییس جلسه آقای دکتر پرویز داورپناه از حاضران در جلسه خواستند که با یک دقیقه سکوت نسبت به خاطره ی همه ی جانباختگان راه آزادی و استقلال کشور در چهل ساله گذشته ادای احترام کنند. آنگاه رییس جلسه سخنرانی افتتاحیه ی خود را که در دنبال این گزارش منتشر می شود ایراد کرده، سپس دستور جلسه را به اطلاع حاضران رسانید. دستور جلسه شامل بخش های زیر بود:

۱ـ سخنرانی پنج سخنران

۲ـ پرسش های حاضران از سخنرانان و پاسخ آنان

۳ـ دو ساعت بحث آزاد

۴ـ ساعت ۱۷ پایان جلسه

آنگاه سه سخنران اول به ترتیب زیر، هر یک به مدت بیست دقیقه، به ایراد سخنان خود پرداختند:

دکتر سعید بشیرتاش، دولت بختیار؛ دولتی منطبق بر استانداردهای جهانی

ﻣﺣﻣﺩ امینی، دولت بختیار؛ تبلور حکومت قانون

پرویز دستمالچی، اولین انقلاب ارتجاعی تاریخ

 سپس به مدت نیم ساعت استراحت داده شد. در میان سخنرانی ها نیز پیام های رسیده از سوی رییس جلسه قرائت می گردید. اولین پیام از سوی دکتر علی راسخ افشار، از بنیانگذاران سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا و رییس اولین کنگره ی آن، موسوم به کنگره ی ویسبادن، در سال ۱۳۴۱، بود.

پس از اعلام مجدد برنامه نوبت به علی شاکری زند و ابوالحسن نقیبی رسید.

علی شاکری زند ابتدا پیام شفاهی دکتر علی گوشه، از بنیانگذاران سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا و کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی و رییس کنگره ی اشتوتکارت (اولین پیش ـ کنگره ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، ۱۳۴۰)، را که به علت عارضه ی بیماری نتوانسته بود پیام کتبی خود را در زمان ارسال دارد، به اطلاع حاضران رسانید و از سوی وی برای گردهمآیی آرزوی موفقیت کرد. وی سپس به ایراد سخنان خود تحت عنوان « این نظام رفتنی است. ما نمی گوییم. آنها خود می گویند»  پرداخت.

پس از این سخنران ابوالحسن نقیبی به عنوان آخرین سخنران سخنان خود را درباره «در این حکومت، قانون تبدیل به "حکم" شد و قانون‌مداری به "بیعت" فروکاسته شد » به سمع حاضران رسانید.

در این وقت شمار بزرگی از حاضران پرسش های خود از سخنرانان را بیان داشتند و سخنرانان نیز هر یک به یک یا چند پرسش پاسخ دادند.

آنگاه ساعت بحث آزاد آغاز شد و هموطنان حاضر در جلسه در فضایی از آزادی بیان کامل به طرح نظرات خود پرداختند. این بحث ها به علت شرکت پرشور حاضران در آن تا دقایقی چند پس از ساعت ۱۷ ادامه یافت.  

سخنرانی ها و پیام های قرائت شده یا آنها که بعداً رسیده، به تدریج منتشر خواهد شد.