نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2015‏/08‏/20

 

 

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar

 

 

گزارش کوتاه از جلسات شورایعالی

نهضت مقاومت ملی ایران

 

جلسه عادی شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران از جمعه، پنجم تا یکشنبه، هفتم تیرماه ۱۳۹۴ (۲۶ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۱۵) در کلن/ آلمان بر گذارشد.

شورا با اعلام رسیدن به حد نصاب توسط رئیس و ورود به دستور، ابتدا به بررسی اوضاع ایران پرداخت و اتخاذ مواضع سیاسی منعکس شده در بیانیه های منتشر شده در دوسال اخیر سازمان را مورد تأیید قرار داد.

بحث در مورد مفهوم «اپوزیسیون ملی» و تبیین مواضع و معیارهای نهضت مقاومت ملی ایران برای اتحاد با سایر نیروها، وهمچنین تعیین نحوه ی اداره ی امور تشکیلاتی و سیاسی نهضت، برای دوره ی بعد، از نکات اصلی مباحث این جلسه بود.

از آنجائیکه امکان حضور تعداد بیشتری از اعضای شورایعالی در مراسم ششم اوت فرصت بهتری برای ادامه ی بحث ها ایجاد می کرد، ادامه ی مذاکرات و همچنین انتخابات مسئولین سازمان به جلسه ی فوق العاده ی شورایعالی روز جمعه، ۱۶ مرداد/ ۷ اوت در پاریس موکول شد.

در این جلسه برنامه ی اجرائی دوره ی آتی پس از بحث در آن باره به تصویب رسید و شورا با انتخاب مسئولین جدید به کار خود خاتمه داد.

ایران هرگز نخواهد مرد

رئیس شورایعالی نهضت مقاومت ملی ایران

حمید ذوالنور